Katso-tjänsten avslutas -  Bli användare av Suomi.fi-tjänsterna

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.  Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. Suomi.fi-fullmakter utnyttjas mer omfattande än Katso-tjänsten inom den offentliga förvaltningen och även den privata sektorns e-tjänster

De kunder hos Skatteförvaltningen som fortfarande använder Katso-koden och Katso-auktoriseringarna får en tidsfrist med övergången till tjänsten Suomi.fi 

Läs mera: Skatteförvaltningens meddelande

Om du är införd som styrelseordförande eller person med firmateckningsrätt för en förening i föreningsregistret, kan du för föreningens räkning sköta ärenden utan särskild fullmakt på MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Läs mera 


Suomi.fi-identifikation

Den som använder Suomi.fi-fullmakter behöver inga separata koder. Katso-koderna tas helt ur bruk. I fortsättningen loggar man in i e-tjänsterna med personliga identifieringsverktyg som nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  • Observera: Utlänningar som använt Katso-identifikationen och som inte har en finsk personbeteckning och därmed inte kan identifiera sig med finländska identifieringsverktyg ska ersätta Katso-identifikationen med identifieringstjänsten  Finnish Authenticator  

Suomi.fi-fullmakter  

De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas i Suomi.fi-fullmakter.

  • Företagen ger fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter 
  • Kommuner, näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag och andra samfund vars representationsrättigheter inte finns i företags- eller föreningsregistren kan skapa fullmaktsrättigheter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Därefter kan dessa personer skapa ärendefullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. 
  • Föreningar vars medlemmar har rätt att representera föreningen ensamma (namnteckningsrätt) ger fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.  
  • Övriga föreningar ger fullmakter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Se även de centrala Katso-rollerna och motsvarande fullmaktsärenden


Pressmeddelanden

Användningen av Katso-tjänsten upphör – Så här övergår kommunen till Suomi.fi-fullmakter 18.8.2020
Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten 25.8.2020
Förening, övergå till Suomi.fi-fullmakter nu – Katso-koderna upphör att fungera efter årsskiftet i myndigheternas e-tjänster 2.10.2020


 

 


 

Frågor och svar om att ge fullmakt med fullmaktsansökan (tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande)

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektronisk fullmakt och att uträtta ärenden åt någon annan för de instanser vars rätt att företräda organisationen inte framgår i registret med basuppgifter. Instanser som behöver tjänster för tjänstemannabefullmäktigande är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, kommuner och staten samt utländska företag.

Frågor om att ge fullmakt till ett utländskt företag

Frågor och svar till FPA, Skatteförvaltningen och Tullen