Katso-tjänsten är stängd –  Bli användare av Suomi.fi-tjänsterna

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.  


Suomi.fi-identifikation

Den som använder Suomi.fi-fullmakter behöver inga separata koder. Katso-koderna tas helt ur bruk. I fortsättningen loggar man in i e-tjänsterna med personliga identifieringsverktyg som nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  • Observera: Utlänningar som använt Katso-identifikationen och som inte har en finsk personbeteckning och därmed inte kan identifiera sig med finländska identifieringsverktyg ska ersätta Katso-identifikationen med identifieringstjänsten  Finnish Authenticator  

Suomi.fi-fullmakter  

De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas i Suomi.fi-fullmakter.

  • Företagen ger fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter 
  • Kommuner, näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag och andra samfund vars representationsrättigheter inte finns i företags- eller föreningsregistren kan skapa fullmaktsrättigheter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Därefter kan dessa personer skapa ärendefullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. 
  • Föreningar vars medlemmar har rätt att representera föreningen ensamma (namnteckningsrätt) ger fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.  
  • Övriga föreningar ger fullmakter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Se även de centrala Katso-rollerna och motsvarande fullmaktsärenden


Instruktion för att som offentligt samfund ge fullmakt med Suomi.fi-ansökan, pdf

 


 

Frågor och svar om att ge fullmakt med fullmaktsansökan (tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande)

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektronisk fullmakt och att uträtta ärenden åt någon annan för de instanser vars rätt att företräda organisationen inte framgår i registret med basuppgifter. Instanser som behöver tjänster för tjänstemannabefullmäktigande är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, kommuner och staten samt utländska företag.

Frågor om att ge fullmakt till ett utländskt företag