Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari vald till Årets Påverkare 2018

Utgivningsdatum 5.12.2018 8.35
Pressmeddelande

Tidningen Tivi har valt Janne Viskari, överdirektör för Befolkningsregistercentralen, till Årets Påverkare 2018. Valet offentliggjordes i Tivi den 5 december 2018.

Janne Viskari

Motiveringarna är bland annat det lyckade genomförandet av nationella servicearkitekturprogrammet (det s.k. KaPa-programmet) vid Befolkningsregistercentralen 2014–2017. Viskari var tidigare ansvarig ledare för digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen och är sedan november 2017 ämbetsverkets överdirektör. Han bygger nu om Befolkningsregistercentralen till ett nytt sorts ämbete som främjar digitalisering inom den offentliga förvaltningen.

”Viskari är en frisk vind inom statsförvaltningens sätt att leda och genomföra digitala projekt. Han är aktivt med i diskussioner på nätet och utanför nätet, han twittrar och är själv programledaren i Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-podcast. Den brittiska webbtjänsten Apolitical valde i år Viskari till en av världens hundra mest inflytelserika personer inom digital förvaltning. Det är alltså inte konstigt att redaktionen valde honom till Årets Tivi-påverkare 2018”, konstaterar Tivi i sin urvalsmotivering.

Befolkningsregistercentralens roll som digital vägvisare växer

Befolkningsregistercentralens roll som föregångare och vägvisare inom digitalisering lär bli ännu starkare i framtiden. Befolkningsregistercentralen och magistraterna är på väg att bli ett centralt ämbetsverk som främjar digitalisering i samhället, om riksdagen godkänner den regeringsproposition som nu är under behandling. Magistraterna skulle i och med propositionen kombineras med Befolkningsregistercentralen och dess namn skulle i början av 2020 bli Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndighetens ansvar vore att främja digitalisering för hela samhället, trygga tillgång till information och erbjuda tjänster.

Utvecklingen är en fortsättning på den ändring som skedde i början av 2017, då en mängd uppgifter i anslutning till främjande av digitalisering överfördes på befolkningsregistercentralens ansvar. Dessa är till exempel samordning av verksamheten inom ledningsgruppen för digital säkerhet (VAHTI), statsförvaltningens projektportfölj, det helhetsmässiga utvecklingsarbetet inom arkitekturen och olika typer av experttjänster.

Viskari tror att digitaliseringens betydelse i samhället kommer att framhävas allt mera.

”Uthållighetsbristen är framtidens största utmaning för Finland. Befolkningen åldras och går i pension, antalet personer som arbetar sjunker och mängden skatt som ackumuleras minskar. Tjänsterna inom offentlig förvaltning måste kunna erbjudas i lika stor omfattning som tidigare men med lägre produktionskostnader. Medborgare som vant sig vid elektroniska redskap måste få hjälp med hur man uträttar ärenden med den offentliga förvaltningen uttryckligen via elektroniska kanaler. Det dyrare sättet att uträtta ärenden med besök, bör i första reserveras för de medborgare som inte har elektroniska redskap eller av någon orsak inte kan använda dem. De elektroniska tjänsterna måste naturligtvis samtidigt också vara mycket bättre och lättare att använda – de ska verkligen tjäna en.”, understryker Viskari.

”Nyckeln till en bättre erfarenhet av elektroniska tjänster finns under motorhuven. Uppgifterna måste kunna röra sig automatiskt mellan olika system, och det här ställer högre krav på kompatibilitet för de som konstruerar systemen. Då man ökar uppgifternas rörlighet är det samtidigt mycket viktigt att man tar hand om etiken kring användningen av uppgifterna – medborgarnas uppgifter får inte användas på ett vårdslöst sätt, och under inga omständigheter samlas på ett ställe. Kärnan av digitaliseringen innebär att kunna bevara medborgarnas tillit till att den offentliga förvaltningen inte agerar som de amerikanska platformsjättarna när det kommer till insamling och utnyttjande av uppgifter”, fortsätter Viskari.

Ytterligare en påverkare från Befolkningsregistercentralen på Tivis lista

På den lista över Finlands 100 mest influensrika IT-påverkare som Tivi publicerade den 5 december 2018 finns också Kimmo Rousku, ledande specialkunnig vid Befolkningsregistercentralen.

Vid Befolkningsregistercentralen ansvarar Rousku för den operativa verksamheten inom ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) som dess generalsekreterare. Till hans ansvarsområde hör även de digitala säkerhetstjänster som Befolkningsregistercentralen utvecklar och producerar för den offentliga förvaltningen. Rousku har varit en aktiv ICT- och dataskyddsskribent och talare sedan början av 1990-talet.