Hoppa till innehåll

Utmärkelsen Årets informationssäkerhetstjänst till TAISTO-övningen

Utgivningsdatum 28.10.2021 12.34 | Publicerad på svenska 31.12.2021 kl. 15.28
Pressmeddelande

Informationssäkerhet rf har delat ut utmärkelsen Årets informationssäkerhetstjänst till TAISTO-övningen som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Prisjuryn motiverar valet genom att konstatera att TAISTO-övningarna avsevärt har utvecklat de deltagande organisationernas kompetens och förmåga att agera i olika störningssituationer i den digitala miljön. Utmärkelserna i datasäkerhet delades ut under direktsändningen från Veckan för digital säkerhet den 27 oktober 2021.

TAISTO-övningen är en övning i hantering av dataskydds- och datasäkerhetskränkningar där man övar på att agera i störningssituationer genom fiktiva situationer. Varje år deltar cirka 250 organisationer i TAISTO-övningarna och övningen samlar cirka 2 500 personer för att öva och utveckla den digitala säkerheten. Övningen är öppen och avgiftsfri för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen samt för deras samarbetspartner och intressentgrupper. 

I år ordnas TAISTO för fjärde gången och övningen inleds nästa vecka. Övningen genomförs varje torsdag i november med samma innehåll. De team som deltar i övningen kan välja en lämplig övningsdag enligt följande: 4 november, 11 november, 18 november och 25 november. Anmälan till TAISTO21-övningen är öppen och det finns platser kvar. 

Övningen har byggts upp med beaktande av aktuella hot. I år koncentrerar sig TAISTO på störningar som uppstår på grund av mänskliga misstag. Nytt för i år är en uppgiftshelhet som särskilt fokuserar på störnings- och kriskommunikation. 

"Vi har fått utmärkt respons om evenemangets aktualitet och realism från tidigare övningar. När du kan öva på störningar i så realistiska förhållanden som möjligt blir det lättare att skapa nya tillvägagångssätt som kan omvandlas i praktiken. Övningen är ögonöppnande och du lär dig nya saker även om du redan har kompetens", berättar Hanna Heikkinen, ledare för övningen TAISTO21 vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

"När datasäkerhetshotet realiseras har organisationens kommunikation en kritisk roll i hur situationen kontrolleras. Ett nytt element i övningen är därför en uppgiftshelhet i kommunikation och vi bjuder i synnerhet in organisationernas informatörer till övningen", säger Heikkinen. 

Heikkinen tackar Informationssäkerhet rf för utmärkelsen för hela TAISTO-teamets räkning och konstaterar: "Tack, denna utmärkelse tillhör också alla organisationer och medlemmar i övningsteamen som övat i TAISTO. Det är för er TAISTO görs." 

Vad är TAISTO?

TAISTO är Finlands största övning i digital säkerhet. Under tre år har sammanlagt 720 organisationer och över 7 000 personer deltagit i TAISTO. Övningsteam från bl.a. kommuner, statsförvaltningen, högskolor och företag har deltagit.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför och styr TAISTO-övningen. TAISTO21 är planerat i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom, dataombudsmannens byrå, Valtori, Säkerhetskommittén och Försörjningsberedskapscentralen. 

I TAISTO-övningen kan organisationerna utveckla hanteringen av störningssituationer i den digital världen, testa sina egna verksamhetsmodeller, förbättra sin kompetens och övningsteamets förmåga att samarbeta samt identifiera utvecklingsbehov. Målet med TAISTO är också att stärka övningskulturen och möjliggöra en god övningsupplevelse för såväl de som deltar i övningen för första gången som redan erfarna utövare. 

Mer information om övning och beredskap erbjuds under Veckan för digital säkerhet torsdagen den 28 oktober 2021, där de aktörer som övat i TAISTO talar. Följ programmet i direktsändning eller som inspelning.

Ytterligare information

Ytterligare information om TAISTO-övningen: Hanna Heikkinen, datasäkerhetsexpert, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 121

Ytterligare information om utmärkelsen Årets datasäkerhetstjänst och belöningsgrund: Tomi Marttinen, styrelsens ordförande, Informationssäkerhet rf, [email protected], tfn 040 550 9286

Länkar

Läs mer om TAISTO-övningen

JUDO-projekt TAISTO-övning VAHTI digital säkerhet