Hoppa till innehåll

Utbudet av evenemang för digitalt stöd förnyas!

Utgivningsdatum 30.6.2022 7.09 | Publicerad på svenska 30.6.2022 kl. 15.09
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har samlat in deltagarrespons om distansevenemangen för digitalt stöd våren 2022 både under evenemangen och i samlad form i slutet av säsongen. I huvudsak har man varit nöjd med evenemangen. Man har gett positiv respons bland annat om ämnesvalen, informationsvärdet och publiceringen av inspelningarna. Bristen på interaktion och det faktum att olika evenemangstyper påminner om varandra har lyfts fram som utvecklingsobjekt.

Utifrån den insamlade responsen har vi gjort ändringar i våra evenemang för hösten 2022:

Genomförandet av webbinarierna Färdigheter för stödgivare flyttas tillbaka till Teams på hösten. Det här möjliggör interaktion och till exempel användningen av rum för mindre grupper. I webbinarierna Färdigheter för stödgivare kommer vi även i fortsättningen att koncentrera oss på mer konkreta teman inom digitalt stöd och bjuda in aktörer inom digitalt stöd som talare på evenemangen.

Nationella evenemang för nätverk inom digitalt stöd kommer i fortsättningen att ordnas 4–6 gånger per år. Ämnena är närmare kopplade än tidigare till de tyngdpunkter för digitalt stöd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata valt ut.

Höstens första evenemang är:

  • Färdigheter för stödgivare 25.8 kl. 14–15.30: Det digitala stödets tillgänglighet och servicedatalagrets möjligheter
  • Det riksomfattande nätverksevenemanget för digitalt stöd 8.9 kl. 9–11: Digitalt stöd för företag och samfund

Aktuell information om våra evenemang finns på http://dvv.fi/digituen-tapahtumat
Tack till alla som gett respons och vi ses på höstens evenemang!

digistöd