Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter: En person som står under intressebevakning kan nu ge en förtroendeperson rätt att uträtta ärenden för sin räkning och uträtta ärenden för någon annans räkning

Utgivningsdatum 12.12.2023 11.56
Pressmeddelande

En myndig person som förordnats intressebevakning kan från och med 12.12.2023 ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden i till exempel Suomi.fi-meddelanden, Mina Kanta-sidor och apotek. Hen kan också uträtta ärenden för någon annans räkning.

Det går att uträtta ärenden i de tjänster som kontrollerar rätten att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter.  Listan av tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter

Smidigare uträttande av ärenden för någon annans räkning med Suomi.fi-fullmakter

Ändringen underlättar och påskyndar uträttandet av ärenden för någon annans räkning när ärenden kan skötas i webbtjänsterna. Tidigare har anteckningen om intressebevakning förhindrat givande av fullmakt och uträttande av ärenden för någon annans räkning med Suomi.fi-fullmakter.

Om du har förordnats intressebevakning kan du nu

  • med Suomi.fi-fullmakter ge din förtroendeperson, såsom din intressebevakare fullmakt att uträtta ärenden för din räkning i tjänsterna
  • uträtta ärenden i tjänsterna för ditt barns, ett företagets eller samfunds räkning
  • sköta ärenden för en annan persons, din arbetsgivares eller någon annan organisations räkning, om de har gett dig Suomi.fi-fullmakt.

Läs mer på Suomi.fi: Suomi.fi-fullmakter, intressebevakning och intressebevakningsfullmakt 

En av tjänsterna är Suomi.fi-meddelanden. Du kan nu 

  • ge din intressebevakare eller någon annan person fullmakt att använda Suomi.fi-meddelanden för din räkning
  • uträtta ärenden i Suomi.fi-meddelanden för ditt barns eller företags räkning 
  • fungera som fullmaktstagare som har rätt att uträtta ärenden för en annan persons eller ett företags räkning 

Hur ger jag någon annan fullmakt att uträtta ärenden för mig?

Hur uträttar jag ärenden för mitt barns eller mitt företags räkning?

Om du vill uträtta ärenden för ditt barns eller ditt företags räkning behöver du ingen separat fullmakt. E-tjänsten kontrollerar din rätt att uträtta ärenden med Suomi.fi-fullmakter direkt i befolkningsdatasystemet eller handelsregistret.

Lagen om förmyndarverksamhet begränsar uträttande av bankkontoärenden för den som står under intressebevaknings och givande av fullmakt för detta

Enligt lagen om förmyndarverksamhet kan den som förordnats intressebevakning inte sköta sina bankkontoärenden. Hen kan inte heller ge en annan person fullmakt att sköta sina bankkontoärenden.

Om handlingsbehörigheten för den som har en intressebevakare är begränsad, kan hen inte heller ge någon fullmakt att sköta ekonomiska ärenden eller uträtta ekonomiska ärenden för någon annans räkning.

När kan intressebevakaren eller intressebevakningsfullmaktstagaren uträtta ärenden för mig?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar elektronisk ärendehantering för intressebevakarnas och intressebevakningsfullmaktstagarnas räkning 2023–2025. I det första skedet som nu inletts får de som har intressebevakning möjlighet att ge fullmakt och uträtta ärenden för någon annans räkning. Den som har en intressebevakare kan ge fullmakt till sin egen intressebevakare eller någon annan förtroendeperson.

Före utgången av 2025 kan privata intressebevakare och intressebevakningsfullmaktstagare uträtta ärenden åt sin huvudman i ärenden som hör till deras maktbefogenhet utan separat beviljade Suomi.fi-fullmakter. Det är möjligt att uträtta ärenden i ärendetjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden.  


Vad är Suomi.fi-fullmakter?

  • En Suomi.fi-fullmakt är en elektronisk fullmakt med vilken privatpersoner, företag och samfund tryggt kan meddela att de har befullmäktigat någon annan att sköta ärenden för deras räkning.
  • Det är möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning i ärendetjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden.  
  • Suomi.fi-fullmakter produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.