Hyppää sisältöön

Suomi.fi-valtuudet: Edunvalvonnassa oleva henkilö voi nyt antaa luottohenkilölleen oikeuden asioida puolestaan ja asioida toisen puolesta  

Julkaisuajankohta 12.12.2023 11.56
Tiedote

Edunvalvontaan määrätty täysi-ikäinen henkilö voi 12.12.2023 alkaen valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan esimerkiksi Suomi.fi-viesteissä, Kelan OmaKannassa ja apteekeissa. Hän voi myös asioida niissä toisen henkilön tai organisaation puolesta. 

Asiointi onnistuu niissä palveluissa, jotka tarkistavat oikeuden asioida Suomi.fi-valtuuksien avulla. Katso lista palveluista

Suomi.fi-valtuuksilla sujuvampaa asiointia toisen puolesta

Muutos helpottaa ja nopeuttaa toisen puolesta asiointia, kun asioita voi hoitaa verkkopalveluissa. Aiemmin merkintä edunvalvonnasta on estänyt valtuuttamisen ja asioinnin toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksilla.

Jos sinut on määrätty edunvalvontaan, voit nyt

  • antaa Suomi.fi-valtuuksien avulla luottohenkilöllesi kuten omalle edunvalvojallesi valtuuden asioida palveluissa puolestasi
  • asioida palveluissa lapsesi, yrityksen tai yhteisön puolesta
  • hoitaa asioita toisen henkilön, työnantajasi tai muun organisaation puolesta, jos he ovat antaneet sinulle Suomi.fi-valtuudet.
  • Lue lisää Suomi.fin ohjeista

Jos käytössäsi on Suomi.fi-viestit, voit valtuuttaa luottohenkilösi käyttämään palvelua 

Suomi.fi-viestit on yksi palveluista, jonka käyttöön voit luottohenkilösi valtuuttaa. Suomi.fi-viesteihin voit vastaanottaa julkishallinnon organisaatioiden lähettämiä päätöksiä, tiedoksiantoja, laskuja ja muita asiakirjoja paperipostin sijaan sähköisesti. 

Jos käytössäsi on Suomi.fi-viestit, voit nyt 

  • antaa Suomi.fi-valtuuksilla edunvalvojallesi tai muulle henkilölle valtuuden käyttää Suomi.fi-viestejä puolestasi
  • asioida Suomi.fi-viesteissä lapsesi tai yrityksesi puolesta 
  • toimia valtuutettuna puolesta-asioijana toisen henkilön tai yrityksen asiassa.  

Näin valtuutat toisen asioimaan puolestani

Näin asioit lapsesi tai yrityksesi puolesta

Jos haluat asioida lapsesi tai yrityksesi puolesta, et tarvitse erillistä valtuutta. Asiointipalvelu tarkistaa oikeutesi asioida lapsesi tai yrityksesi puolesta Suomi.fi-valtuuksien avulla suoraan väestötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä.

Holhoustoimilaki rajoittaa edunvalvottavan mahdollisuuksia valtuuttaa

Holhoustoimilain mukaan edunvalvontaan määrätty henkilö ei voi hoitaa pankkitiliasioitaan. Sen vuoksi et voi myöskään valtuuttaa toista henkilöä asioissa, jotka mahdollistavat pankkitilinumeron muuttamisen

Jos edunvalvonnassa olevan toimintakelpoisuutta on rajoitettu, hän ei voi myöskään valtuuttaa taloudellisten asioiden hoitoon

Milloin yksityinen edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu pääsee asioimaan puolestasi?

Digi- ja väestötietovirasto edistää yksityisten edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen sähköistä puolesta-asiointia 2023–2025. Nyt käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa edunvalvonnassa olevat henkilöt saavat mahdollisuuden valtuuttaa ja asioida toisen puolesta. Edunvalvonnassa oleva voi valtuuttaa oman edunvalvojansa tai muun luottohenkilönsä.

Tavoitteena on se, että vuoden 2025 loppuun mennessä yksityiset edunvalvojat ja edunvalvontavaltuutetut voivat asioida päämiehensä puolesta toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ilman erikseen myönnettyjä Suomi.fi-valtuuksia. Asiointi on mahdollista asiointipalveluissa, jotka hyödyntävät Suomi.fi-valtuuksia asiointioikeuden tarkistamiseen.  

Uudistuksen aikataulu riippuu muun muassa lakimuutoksista.   


Mikä on Suomi.fi-valtuudet?

  • Suomi.fi-valtuus on sähköinen valtakirja, jolla yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat turvallisesti ilmoittaa valtuuttavansa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestaan.
  • Asiointi toisen puolesta on mahdollista asiointipalveluissa, jotka hyödyntävät Suomi.fi-valtuuksia asiointioikeuden tarkistamiseen.  
  • Suomi.fi-valtuudet tuottaa Digi- ja väestötietovirasto.