Hoppa till innehåll

Förverkligandet av nationella servicearkitekturen utvidgas vid Befolkningsregistercentralen

23.1.2017 17.02
Pressmeddelande

Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen, KaPA, utvidgas vid Befolkningsregistercentralen (BRC) i och med att centralen även övertar ansvaret för avoindata.fi, Suomi.fi -webbredaktionen, Katso-tjänsten samt hanteringen av gemensam information (YTI).

Avoindata.fi och API-katalogen i Suomi.fi-servicen ska göras till en nationell indextjänst som i framtiden kommer att innehålla såväl gränssnitten inom serviceplattformen, öppna gränssnitt, öppen data, interoperabilitetsverktyg och -anvisningar samt verktyg åt utvecklare för ännu effektivare utnyttjande av gränssnitten. BRC inleder i anslutning till YTI-projektet även bl.a. planeringen av MyData-pilotprojektet och förverkligar i samband med konceptet för en serviceplattform en distributionslösning för massdata och stora filer.

BRC:s nya organisation, där man koncenterat utvecklandet, produktkontrollen och kundservicen inom både den nationella servicearkitekturens och BRC:s certifikattjänster till den nya enheten för Digitala tjänster, trädde i kraft vid ingången av året. Diplomingeniören Janne Viskari, som även hittills svarat för den nationella servicearkitekturen vid BRC utnämndes till chef för enheten. Samtliga kontaktuppgifter och kontaktpersoner för KaPA  förblir oförändrade vid BRC trots organisationsändringen.

Mer information:

Direktör Janne Viskari, fö[email protected], tel. 0295 535 022.
 

Ytterligare information om KaPA

vm.fi/palveluarkkitehtuuri
esuomi.fi