Hoppa till innehåll

Den offentliga förvaltningens eget D9-team för kundorienterad utveckling hjälper att utforma ett smidigare samhälle

1.3.2019 9.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har stärkt det totala stödet för digitalisering med experttjänster för servicedesign. Den offentliga förvaltningens organisationer har tillgång till D9-teamets stöd redan i början av sina projekt. D9-teamet verkade tidigare vid Statskontoret. Teamet erbjuder stöd till exempel vid kundorienterad förnyelse av organisationens verksamhet och processer samt vid utmaningar med digitalisering.

– det finns ett klart behov av servicedesign och stöd för strategisk förändring inom den offentliga förvaltningen och vi kan nu erbjuda detta som en permanent service. Vi har ett starkt team som stöder väl den expertis som redan finns vid Befolkningsregistercentralen, säger Pekka Rehn, direktör vid Befolkningsregistercentralen.

D9-verksamehten växer och teamet söker ständigt uppdrag som gör samhället mer kundorienterat. Servicen tillhandahålls som en del av Befolkningsregistercentralens omfattande totala stöd för digitalisering som är under ständig utveckling. Teamet är den offentliga förvaltningens egen partner i kundorienterad utveckling. Experterna erbjuder sitt stöd enligt nio principer:

  • Vi utvecklar tjänster att vara kundorienterade
  • Vi undanröjer onödiga tjänster
  • Vi bygger användarvänliga och säkra tjänster
  • Vi producerar snabbt fördelar åt våra kunder
  • Vi betjänar även vid störningssituationer
  • Vi begär ny information endast en gång
  • Vi använder befintliga offentliga e-tjänster
  • Vi öppnar informationen och gränssnitten för företag och medborgare
  • Vi utser en ägare till tjänsten och dess genomförande

–Vi utvecklar tjänster tillsammans med våra kunder. Kunderna kan kontakta oss i fall att de behöver stöd till exempel med det strategiska arbetet, genomförande av en förändring och utformning av sin service. Ofta är förändringslösningen digital, även om arbetet börjar med att gestalta utmaningen, säger Sirpa Fourastie, ledare för D9-teamet och ledande sakkunnig.

–Vi samlar in omfattande information om utvecklingsprojekt och kundförståelsebehov inom olika förvaltningsområden. Vi kan erbjuda digitaliseringsstöd på riktigt bred front med hjälp av den kompetens och de tjänster vi har, fortsätter Fourastie.

Till Befolkningsregistercentralen har man under de senaste åren koncentrerat många uppgifter och tjänster som anknyter till digitalisering och stöd för den, såsom experttjänster inom digital säkerhet och tjänster som anknyter till digital arkitektur.

Läs mera: vrk.fi/d9

Mer information:

Pekka Rehn
direktör, Befolkningsregistercentralen
[email protected]
+358 50 386 6459

Sirpa Fourastié
ledande sakkunnig, Befolkningsregistercentralen
[email protected]
+358 50 351 7825