Tillgänglighet för Vartti-applikationen

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Rubriker är inte datorstyrt markerade som rubriker. PDF-filernas rubriker är inte korrekt markerade. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Nättjänsten innehåller en del oklara länktexter, till exempel sifferrader och tekniska detaljer. Länktexterna avslöjar dessutom inte, om länken öppnar en PDF-fil. (WCAG 2.4.4)
 • Logon saknar textmotsvarighet. PDF-filernas bilder saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)
 • Nättjänstens ikoner använder en färgkombination, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.11)
 • Tangentbordspekaren är inte synlig i vissa element, till exempel flikar. Dessutom innehåller nättjänsten en del länkar, som inte är synliga över huvud taget. (WCAG 2.4.7)
 • Nättjänsten har inte en Hoppa till huvudinnehållet-länk. (WCAG 2.4.1)
 • Pekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. Pekaren placeras inte så, att skärmläsaren meddelar om att en ny sida/utsikt har öppnats. Nytt innehåll avslöjas bakåt i pekarens stegordning. Pekaren kan fara bort från dialogfönstret utan att användaren har stängt dialogen. Då tabeller har använts rätt till att presentera innehåll i tabellform, är de inte rätt utförda och deras rubrikrad är inte markerad. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Sidtiteln (page title) i nättjänsten uppdateras inte för att beskriva varje sidas innehåll. (WCAG 2.4.2)
 • Allt innehåll och funktionalitet i nättjänsten, till exempel användarinformation och kolumnernas sorteringsfunktion, är inte tillgängligt med tangentbord. (WCAG 2.1.1) 
 • Nättjänsten är inte responsiv. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Tekniska hjälpmedel meddelar inte om nättjänstens tidsbegränsning, dessutom går det inte att kontrollera tidsbegränsningarna. (WCAG 2.2.1)
 • Alla gränssnittkomponenter är inte datorstyrt begripliga. Till exempel blankettelement har inte kopplats datorstyrt till sina namnlappar. En del gränssnittselement är onämnda. Dialogfönstrens innehåll och funktionalitet tolkas inte rätt med tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)  
 • Alla meddelanden går det inte att hitta eller läsa datorstyrt, dessutom får skämläsaren inte information om lyckade val eller felmeddelanden. (WCAG 4.1.3)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2022.

 

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 25.9.2006.
Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.
Detta utlåtande uppdaterades senast 15.9.2021.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Tillgänglighetskrav-webbsidor