Vartti-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Vartti-verkkopalvelussa (varmenteiden tilaus- ja hallinnointijärjestelmä) noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. Myöskään PDF-tiedostoissa otsikoita ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Verkkopalvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä, esimerkiksi numerosarjoja ja teknisiä yksityiskohtia. Linkkiteksteistä ei myöskään paljastu, jos linkistä avautuu PDF-tiedosto. (WCAG 2.4.4)
 • Logosta puuttuu tekstivastine. Myös PDF-tiedostoissa kuvista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
 • Verkkopalvelussa on käytetty kuvakkeissa väriyhdistelmää, joka ei ole kontrastiltaan riittävä. (WCAG 1.4.11)
 • Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä joissakin elementeissä, esimerkiksi välilehdissä. Lisäksi verkkopalvelussa on joitakin linkkejä, jotka eivät ole näkyvissä lainkaan. (WCAG 2.4.7)
 • Verkkopalvelussa ei ole Hyppää pääsisältöön -linkkiä. (WCAG 2.4.1)
 • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Kohdistin ei sijoitu siten, että ruudunlukijan välityksellä ilmoitettaisiin uuden sivun/näkymän avautumisesta. Uutta sisältöä tulee esiin kohdistimen askellusjärjestyksessä taaksepäin. Kohdistin voi siirtyä pois dialogi-ikkunasta käyttäjän sulkematta dialogia. Taulukoita on käytetty sisällön asetteluun. Kun taulukoita on käytetty asianmukaisesti taulukkomuotoisen sisällön esittämiseen, taulukoita ei ole toteutettu oikein eikä niiden otsikkoriviä ole merkitty. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Verkkopalvelussa sivuotsikko (page title) ei päivity kuvaamaan kunkin sivun sisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Kaikkeen verkkopalvelun sisältöön ja toiminnallisuuteen, esim. käyttäjätietojen osioon ja sarakkeiden lajittelutoimintoon, ei pääse näppäimistöllä.  (WCAG 2.1.1) 
 • Verkkopalvelu ei ole responsiivinen. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
 • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Esimerkiksi lomake-elementteihin ei ole yhdistetty nimilappua. Joitakin käyttöliittymäelementtejä ei ole nimetty. Dialogi-ikkunoiden sisältöä ja toiminnallisuutta ei tulkita oikein apuvälineteknologioiden välityksellä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)  
 • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa, eikä ruudunlukijalle tule tietoa onnistumisvahvistuksista tai virheilmoituksista. (WCAG 4.1.3) 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.  

Verkkopalvelu on julkaistu 25.9.2006. 
Tämä seloste on laadittu 18.9.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 21.9.2022.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto