Tillgänglighet för DVV tidsbokning

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Rubrikerna är inte datorstyrt markerade som rubriker. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Nättjänsten innehåller en del oklara och återkommande länktexter. (WCAG 2.4.4)
 • En del gränssnittskomponenter innehåller bilder utan textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Nättjänsten innehåller en del färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Nättjänsten har inte en Hoppa till huvudinnehållet-länk. (WCAG 2.4.1)
 • Pekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. På vissa sidor är pekarens läge slumpmässig då man öppnar sidan och pekaren placeras inte så, att skärmläsaren meddelar om att en ny sida/utsikt har öppnats. Steg- och läsordningen innefattar även icke-aktiva element, som inte har någon funktion. Pekaren kan fara bort från dialog-fönstret utan att användaren stänger dialogen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Sidtiteln (page title) i nättjänsten uppdateras inte för att beskriva varje sidas innehåll. (WCAG 2.4.2)
 • All information och funktionalitet i nättjänsten, till exempel i kalendern, är inte tillgängligt med tangentbord.  (WCAG 2.1.1) 
 • Nättjänstens språk är inte korrekt markerad. (WCAG 3.1.1)
 • Kalendern är inte fullständigt responsiv och begripligheten och funktionaliteten försämras, då innehållet förstoras. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Tekniska hjälpmedel meddelar inte om nättjänstens tidsbegränsning, dessutom går det inte att kontrollera tidsbegränsningarna. (WCAG 2.2.1)
 • Alla gränssnittskomponenter är inte datorstyrt begripliga. Blankett-element har till exempel inte kombinerats till sina namnlappar. En del gränssnittselement är onämnda. Dialog-fönstrets innehåll och funktionalitet tolkas inte rätt med tekniska hjälpmedel. Språkmenyn fungerar inte korrekt. Kalenderns struktur och innehåll går inte att tolkas rätt med tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)  
 • Alla meddelanden går det inte at läsa eller hitta datorstyrt, dessutom får skärmläsaren inte information om lyckade val eller felmeddelanden. (WCAG 4.1.3)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2020.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 14.11.2006.
Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.
Detta utlåtande uppdaterades senast 23.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor