Hoppa till innehåll

Vi söker borgerliga vigselförrättare i Egentliga Tavastland och Norra Karelen

Utgivningsdatum 5.4.2023 8.34
Pressmeddelande

Vid borgerlig vigsel förrättas äktenskapet av en borgerlig vigselförrättare. Vigselceremonin kan genomföras på det sätt som vigselförrättaren och vigselparet kommit överens om, så enkelt eller högtidligt som man vill. Formuläret för borgerlig vigsel är bara ett par minuter långt, men man kan till exempel lägga till musik, dikter eller tal i förrättningen.  Borgerliga vigslar kan förrättas var som helst och när som helst, till exempel vid fullmåne i ett naturligt vackert landskap. Skulle du vara villig att förverkliga bröllopsparens önskemål om drömbröllop och delta i deras viktiga livshändelse? 

Nu söker vi borgerliga vigselförrättare enligt äktenskapslagen i Egentliga Tavastland och Norra Karelen för tiden 1.6.2023-31.12.2025 Vigselförrättaren ska vara beredd på att resa inom området i Egentliga Tavastland och Norra Karelen för vigslar, eftersom vigslarna i synnerhet gäller veckoslut och söckenhelger. Utöver kunskaper i finska och svenska behövs goda kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Enligt 17 b § i äktenskapslagen kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på eget initiativ bevilja vigselrätt till den som har avlagt högre högskoleexamen i juridik och som på grund av arbetserfarenhet eller andra omständigheter kan antas sköta sin uppgift klanderfritt.
Arvodet för vigsel utanför tjänstetid är 200 euro. Dessutom ersätts en borgerlig vigselförrättare för resekostnader enligt statens resereglemente.

Skicka din ansökan med motiveringar tillsammans med ett kort CV och information om i vilket område du kan vara borgerlig vigselförrättare (Egentliga Tavastland eller Norra Karelen) senast 15 april 2023 kl. 16.15 antingen per e-post [email protected] eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 123, 00531 Helsingfors.
Ange din ansökan med rubriken ”Ansökan om borgerlig vigselförrättare MDB/3470/2023". Ansökningarna returneras inte. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överväger antalet vigselrätter som beviljas efter att ha fått ansökningarna. 

Mer information om borgerlig vigsel

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ledande sakkunnig Paula Ojaniemi, tfn 0295 539 711
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, direktör Ari Torkkel, tfn 0295 536 515