Hoppa till innehåll

Veckan för digital kompetens frågar: Är finländarnas digitala färdigheter tillräckliga?

Utgivningsdatum 16.5.2022 8.43
Pressmeddelande

Temat för Veckan för digital kompetens som inleds måndagen den 16 maj 2022 är betydelsen av digitala färdigheter för Finlands framtid. Kan svaga digitala färdigheter krossa den finländska konkurrenskraften som äntligen växer? Vem ansvarar för att utveckla färdigheterna och hur borde man ta tag i saken? De främsta experterna i vårt land diskuterar ämnet.

Temaveckan för digitalt stöd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar för tredje gången har fått ett nytt namn. Under Veckan för digital kompetens 16–20 maj 2022 funderar man i år på om finländarnas digitala färdigheter borde väcka oro. Val angående kompetens bestämmer Finlands framtid – oavsett om det är fråga om konkurrenskraft eller jämlikhet.

Enligt Minna Piirainen, ledande expert på digitalt stöd, finns det skäl att vara åtminstone lite orolig för kompetensen.

– Digitaliseringens enorma hastighet utmanar oss människor. Det behövs mycket olika slags kompetens för att vi ska klara oss även i framtiden. Det handlar inte enbart om att öka kunskaperna på användarnivå. Det är viktigt att föra diskussion om utvecklingssidans ansvarsfrågor ända fram till finansierings- och organiseringsfrågor samt teknologival.

På samma linje är Mika Tuuliainen, ledande sakkunnig vid Finlands Näringsliv, en av veckans diskussionsdeltagare.

– Även om vår konkurrenskraft har ökat under de senaste åren kan till exempel kompetensbrist eller en stor grupp som hamnar utanför de digitala verksamhetsmiljöerna ändra riktningen. Det är viktigt att vi ser till att våra strukturer som stöder kompetensökningen är aktuella och säkerställer en önskvärd framtid för så många som möjligt.

För att skapa en färsk och branschövergripande syn på Veckan för digital kompetens har vi samlat framstående experter från såväl företags- och vetenskapsvärlden som den privata och offentliga sektorn. Med är bl.a. påverkaren Elina Gustafsson, arbetslivsdesignern Aku Varamäki, forskarna Suvi Uski, Minna Huotilainen, Karoliina Talvitie-Lamberg och Anna-Mari Rusanen, Sitras specialsakkunnig Tapio Huttunen, professorerna Teemu Roos och Janne Lindqvist, Philips Global Head of Portfolida Belinda Gerdt, Chief Sales Marketing Officer Minna Ruusuvuori – samt många andra.

Veckan för digital kompetens erbjuder väckande innehåll och diskussionsmöjligheter kring ämnet under hela veckan. I början av veckan ligger tyngdpunkten på sociala medier, och från onsdag till fredag ordnas ett expertlett liveprogram på webben, som är öppet för alla.

Programmet för hela veckan kan läsas på adressen https://dvv.fi/sv/veckanfordigitaltkompetens​​​​​​​

Om du är intresserad, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kommunikation dvv.viestinta[at]dvv.fi senast kl. 9.00 på evenemangsdagen och berätta om ditt önskemål om en intervju.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Ledande sakkunnig Minna Piirainen, tfn 0295 535 280 fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Veckan för digital kompetens

 • Veckan för digital kompetens är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas årliga temavecka för digital kompetens som ordnas för tredje gången 16–20.5.2022.

 • Syftet med Veckan för digital kompetens är att fästa uppmärksamhet vid finländarnas digitala färdigheter och deras betydelse inte bara för individen utan också för samfunden och samhället. På så sätt vill man stöda utvecklingen av färdigheterna.

 • Veckans teman per dag är

  • utveckling av digital kompetens hos studerande och personer i arbetsför ålder (onsdag 18.5),

  • humanitet i den digitala världen (torsdag 19.5) och

  • strategisk ledning av digital kompetens (fredag 20.5).

 • Veckan för digital kompetens är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av digitalt stöd, verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.

 • Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället.

   

 

digistöd