Hoppa till innehåll

Veckan för digital kompetens 20.–26.5.2024: Lösningar för att främja digital delaktighet i det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland

Utgivningsdatum 17.5.2024 12.24
Pressmeddelande

Digitala färdigheter blir allt viktigare för att sköta vardagliga ärenden och delta i samhällslivet. Finländarna ligger i topp i fråga om sin digitala kompetens i Europa och kompetensen har under årens lopp förbättrats i alla åldersklasser. Den digitala kompetensen börjar dock försämras redan hos 45-åringar och endast hälften av finländarna i åldern 65–74 år har åtminstone grundläggande digitala färdigheter. Det finns behov av digitalt stöd i alla åldersgrupper, men ju äldre grupp det är fråga om, desto mer sannolikt är det att hjälp behövs.

En ikon som förklarar att Veckan för digital kompetens ordnas 20-26 maj 2024 och att temat för veckan är "Finland åldras och blir mer mångfaldiga - Digi stöder oss alla".

– Veckan för digital kompetens ordnas för att vi tillsammans ska hitta lösningar på frågor i en digitaliserad vardag och ett digitaliserat samhälle. Utmaningarna med att använda digitala tjänster kan förutom digital kompetens även gälla tjänsternas kvalitet och användbarhet. Till exempel: många invandrare har full kompetens i digital ärendehantering vid myndigheter, men det blir omöjligt att använda tjänsterna till exempel på grund av komplicerat innehåll eller utmaningar i anslutning till identifiering, konstaterar specialsakkunnig Henriikka Eloluoto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dagen för yrkesverksamma under veckan för digital kompetens samlar utvecklare av och lösningar för digitalt stöd

Under dagen för yrkesverksamma under veckan för digital kompetens samlas utvecklare av digitalt stöd, som representerar olika målgrupper, för att lösa de digitaliseringsrelaterade utmaningar som det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland möter. Under dagen diskuteras bland annat megatrender och man funderar på hur artificiell intelligens påverkar vardagen för de äldre och den mångfaldiga gruppen. På utställningstorget finns bl.a. en äldredräkt som kan användas för att testa användningen av digitala tjänster i en typisk 80-årings kropp.

Som avslutning på evenemanget tillkännager vi vinnaren av utmärkelsen Digitukiteko. Utmärkelsen Digitukiteko delas ut för andra gången och dess tema är "Det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland”.

– Behovet av digitalt stöd och dess innehåll förändras med digitaliseringsutvecklingen. Samtidigt behöver det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland ett digitalt stöd som utgår från människan och motsvarar behoven, så att alla som vill kan hänga med i digitaliseringen. Till Veckan för digital kompetens vill vi därför bjuda in organisationer som producerar mångsidiga digitala tjänster, såsom kommuner, välfärdsområden, statliga myndigheter och företag, att dela information om det stöd de erbjuder och god praxis i anslutning till det, uppmuntrar ledande sakkunnig Minna Piirainen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vad är Veckan för digital kompetens?

Veckan för digital kompetens är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas årliga temavecka för digital kompetens. Veckan ordnas nu för femte gången. Veckan för digital kompetens är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av det digitala stödet, att utveckla det digitala stödet och fungera som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.

Betydelsen av digitalt stöd har också lyfts fram i Petteri Orpos regeringsprogram. I och med att de digitala tjänsterna och apparaterna ökar har det ansetts viktigt att säkerställa tillgången till tjänsterna och tillräckligt stöd även för dem som har svårare att använda digitala lösningar.

Mer information och anmälan: https://dvv.fi/digitaitoviikko

Mer information om Veckan för digital kompetens

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ledande sakkunnig Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, [email protected]

Digituen Pinnalla-nostot Digituen toimijoiden verkosto -etusivu