Hoppa till innehåll

Ge din åsikte om Befolkningsregistercentralens service

Utgivningsdatum 15.11.2017 15.24
Pressmeddelande

Påverka till Befolkningsregistercentralens verksamhet och svara på vår enkät. Syftet med enkäten är att vi på Befolkningsregistercentralen ska få information som vi kan använda för att utveckla våra tjänster så att de bättre motsvarar kundernas behov.

Det tar ungefär 5 minuter att besvara frågorna. Enkäten genomförs av Taloustutkimus Oy. Taloustutkimus följer Internationella Handelskammarens regler för undersökningar och behandlar alla svar konfidentiellt. Den sista dagen att svara till enkäten är 29.11.

I slutet av enkäten kan du lämna fritt formulerad respons.

Dina svar är viktiga för oss. Tack på förhand för ditt deltagande.

Klicka på länken och börja svara: https://survey.taloustutkimus.fi/WebProd/Interview/JXTVVCZXZRBCBXGRCLSQKILEHOOLCOLV

Om du har problem med att fylla i enkäten, kontakta:  [email protected]