Hoppa till innehåll

Nu är det möjligt att beställa elektroniska intyg genom självbetjäning i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

28.2.2019 12.33
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

 I tjänsten kan en person beställa ett elektroniskt intyg om sig själv genom självbetjäning. I det första skedet är det möjligt att beställa ett levnadsintyg från tjänsten. Detta intyg motsvarar det nuvarande s.k. ämbetsbeviset, dvs. Lever-utdraget, som kan beställas från magistraten. Levnadsintyget behövs i typiska fall för bouppteckningar. 

Ett intyg som beställts genom självbetjäning kostar 6 euro och är förmånligare än ett intyg som utfärdats av magistraten. Prisskillnaden beror på att ett intyg som beställs genom självbetjäning inte kräver åtgärder av en tjänsteman vid magistraten. 

Det elektroniska intyget har ett annat utseende än det nuvarande intyget på papper. Det elektroniska intyget undertecknas eller stämplas inte av en tjänsteman vid magistraten. På intyget finns däremot magistratens och Befolkningsregistercentralens logotyper samt en identifieringskod som senare kan användas för att verifiera intygets riktighet på magistraten. Det är möjligt att bekanta sig med intygsmodellerna och tjänsten mer ingående på magistratens webbplats

Tjänsten är fortfarande i utvecklingsskedet. Den kommer att kompletteras med andra intygstyper och egenskaper.