Hoppa till innehåll

MDB bedömer att personbeteckningarna enligt nuvarande modell räcker ännu i två år – nya skiljetecken garanterar tillräckligheten i framtiden

Utgivningsdatum 17.8.2022 9.51 | Publicerad på svenska 17.8.2022 kl. 9.58
Pressmeddelande

Drifttagningen av personbeteckningar enligt en ny modell förbereds vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I den nuvarande modellen finns det ett begränsat antal personbeteckningar per dag och vissa dagar är beteckningarna nära att ta slut. De nya skiljetecknen säkerställer att personbeteckningarna räcker till i fortsättningen. Inga ändringar sker i de befintliga personbeteckningarna.

Statsrådet utfärdade en förordning om nya skiljetecken den 8 juli. Genom förordningen blir skiljetecknet som ingår i personbeteckningen också en individualiserande del av beteckningen, dvs. personbeteckningarna kan särskiljas från varandra genom olika skiljetecken. Förordningsändringen träder i kraft den 1 januari 2023, då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beredskap att bevilja nya personbeteckningar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter dock att bevilja personbeteckningar enligt den nuvarande modellen så länge de räcker.

Personbeteckningen beviljas alla som föds i Finland och som flyttar till Finland. I många länder är det praxis att anteckna den första dagen i månaden, ofta januari, som personens födelsedag, om personens verkliga födelsedag inte är säker. I Finlands befolkningsregister antecknas födelsedagen enligt uppgifterna i personens pass. På grund av detta finns färre personbeteckningar som börjar på 0101 kvar.

De nya skiljetecknen tas i bruk uppskattningsvis hösten 2024

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bedömer att personbeteckningar enligt den nuvarande modellen räcker ännu i cirka två år. Enligt den nuvarande uppskattningen ges nya skiljetecken för personbeteckningen enligt den nya förordningen om skiljetecken för första gången i september 2024. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar uppskattningen varje månad och den uppskattade tidpunkten för ibruktagandet finns på dvv.fi-webbplatsen.

Uppskattningen grundar sig på den genomsnittliga mängden beviljade personbeteckningar 2016-2021. Om behovet av personbeteckningar ökar till exempel för personer som flyttar till Finland på grund av arbete kan nya skiljetecken tas i bruk redan tidigare.

De nya skiljetecknen är

  • för personer födda på 2000-talet: B, C, D, E och F, med början från bokstaven B utöver den nuvarande bokstaven A
  • för personer födda på 1900-talet Y, X, W, V, U, med början från bokstaven Y utöver det nuvarande -tecknet.

Det lönar sig för organisationerna att i god tid förbereda sig för drifttagningen av personbeteckningar enligt den nya modellen

Reformen förutsätter ändringar i flera av de tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar, såsom befolkningsdatasystemet, befolkningsdatasystemets informationstjänster och Suomi.fi-tjänsterna. Det är viktigt att de organisationer som behandlar personbeteckningar förbereder sig för ändringen och ser till att personbeteckningarna enligt den nya modellen fungerar i olika system.

På webbplatsen Dvv.fi finns en Excel-tabell med fiktiva testpersoner med nya slags skiljetecken. Med hjälp av materialet kan organisationerna testa hur de nya personbeteckningarna fungerar i deras egna system.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ser till att reformerna genomförs i fråga om de tjänster som verket producerar och som i stor utsträckning också används av andra organisationer. Företrädare för organisationer kan kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och få stöd för drifttagningen. Du kan kontakta [email protected]eller i allmänna ärenden som gäller reformen [email protected]

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar i finansministeriets projekt för att revidera personbeteckningen.

Mer information:

Timo Salovaara, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]

Hankkeet Hetu-uudistus personbeteckning