Hoppa till innehåll

Kundservicen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har blivit snabbare tack vare ett tilläggsanslag

Utgivningsdatum 15.3.2022 8.00 | Publicerad på svenska 15.3.2022 kl. 8.50
Pressmeddelande

När Finlands befolkning åldras uträttar allt fler personer ärenden hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), till exempel i anslutning till intressebevakning. Myndigheten har effektiverat sin kundservice genom att hösten 2021 anställa fler visstidsanställda och genom att utveckla de digitala tjänsterna så att de blir allt smidigare. 

– Förändringen i åldersstrukturen garanterar att efterfrågan kommer att öka även i fortsättningen. Under de senaste tio åren har antalet intressebevakningar ökat med 24 procent, och i takt med att befolkningen åldras väntas ökningen accelerera, berättar överdirektör Aino Jalonen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Gällande intressebevakningar och intressebevakningsfullmakter samt prognos för utvecklingen  


Den demografiska försörjningskvoten och dess prognos

Statistikcentralen


Tilläggsanslag effektiverade avvecklingen av arbetsköerna

Med ett tilläggsanslag som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljades i juli 2021 anställde myndigheten på hösten 40 personer för ett år med målet att avveckla arbetsköerna. 

– Vi hade verkligen behov av de extra personerna och deras arbetsinsats syns i form av en tydlig förkortning av arbetsköerna och snabbare handläggningstider. Personerna fortsätter arbeta fram till slutet av juni och avsikten är att köerna till dess har avvecklats, säger Aino Jalonen. 

Som exempel kan nämnas att handläggningstiden för förordnande av intressebevakare genom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eget beslut ännu på hösten var över sex månader och nu i slutet av februari under fyra månader lång. Målet är att handläggningstiden ska vara kortare än tre månader. En del av förordnandena av intressebevakare går vidare till tingsrätten för beslut, varvid handläggningstiden kan vara längre.

Digitala tjänster gör det smidigare att sköta ärenden

Det viktigaste utvecklingsprojektet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata just nu är digitaliseringen av de egna tjänsterna och ärendehanteringen, eftersom en permanent förkortning av handläggningstiderna kräver att tjänsterna digitaliseras. Utan digitaliseringen av tjänsterna är det omöjligt att svara på den ökade efterfrågan. Genom att göra de allmänna intressebevakarnas revision elektronisk blev till exempel handläggningstiderna betydligt snabbare.

– MDB strävar efter att underlätta situationen särskilt inom förmyndarverksamheten genom att utveckla digitala tjänster och effektivera kundservicen. Tjänstemännens sakkunskap och omdöme behövs även i fortsättningen, eftersom det i förmynderskapsärenden är fråga om människors självbestämmanderätt och rättsskydd, säger Aino Jalonen.

Dina ärenden kan påskyndas på förhand – gör en intressebevakningsfullmakt

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmuntrar finländarna att upprätta en intressebevakningsfullmakt i god tid. Fullmakten ska göras när den egna funktionsförmågan fortfarande är i skick. 

– Intressebevakning kan för många kännas som en avlägsen tanke, men livet är oförutsägbart och morgondagen kan överraska. Intressebevakningsfullmakten säkerställer att saker och ting hålls kvar i ens egna händer. Det är också lättare och snabbare för närstående än traditionell intressebevakning. Vi uppmuntrar alla att göra slag i saken och upprätta en fullmakt, även om man ännu inte är orolig för att funktionsförmågan ska försämras, säger Aino Jalonen.


Mer information:

Överdirektör Aino Jalonen, [email protected], tfn 0295 535 335 

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle