Hoppa till innehåll

Eevi och Eeli var de populäraste förnamnen år 2018

20.3.2019 13.03
Pressmeddelande

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Eevi och Eeli, som toppade namnligan. 304 flickebarn fick som första förnamn Eevi, medan 404 pojkar fick heta Eeli.

Eevi följdes ifjol av namnen Sofia, Venla, Ella och Aino som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Eeli av Elias, Leo, Oliver och Eino.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Aurora, Emilia och Olivia. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Ilmari.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Saga och William

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Saga. De populäraste första pojknamnen var William. 29 flickor gavs namnet Saga, medan 33 pojkar fick heta William.

Saga följdes av Ellen, Emma, Stella och Alma som första förnamn bland flickebarnen, medan William följdes av Liam, Max, Oliver eller Benjamin.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Elisabeth, Sofia, Linnea och Alice. De fem populäraste pojknamnen var Alexander, Johannes, Erik, Mikael och Karl.

Information om fjolårets populäraste namn baserar sig på uppgifter om de 48 979 barn som hade fått namn fram till 18.3.2019. Av dessa var 23 655 flickor och 25 324 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 40 110 och antalet svenskspråkiga 3 239. Allt som allt föddes 49 485 barn.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

De 50 populäraste förnamnen under det senaste året finns på webbadressen vrk.fi/sv/namn.

Mer information:

Befolkningsregistercentralen, Direktör Timo Salovaara, timo.salovaara(at)vrk.fi, tfn 0295 535 303