Viktig information om Suomi.fi-fullmakter med tjänstemannabefullmäktiganden

Kontrollera först om ditt ärende kräver ett personligt besök hos ämbetsverket. Vi rekommenderar i första hand att använda våra elektroniska tjänster eller att uträtta ärenden per telefon. 

Boka tid till vårt serviceställe endast för att uträtta nödvändiga ärenden.

Vår kundtjänst tar emot färdiga ansökningar och identifierar personen som lämnar in ansökan. Vi behandlar inte ansökan under kundbesöket.  

Ska du returnera en ansökan som gjorts i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande? 

Observera att företag och samfund kan returnera ansökan jämte bilagor per post till adressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PB 1003
02151 Esbo

Observera att om du ger en fullmakt som privatperson kan du själv göra fullmakten i Suomi.fi-fullmakter.  

Gör du en fullmaktsansökan?

Genom att bekanta dig med anvisningarna för tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande får du utifrån dina svar exakta råd om vilka bilagor som ska bifogas till ansökan och vem som ska un-derteckna ansökan. 

Ansökan kan göras och skickas elektroniskt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. An-sökan bör i första hand skickas elektroniskt eller per post till adressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PB 1003
02151 Esbo

Det lönar sig att bekanta sig med anvisningen, eftersom det därefter är mycket smidigare att göra en ansökan. 

Se anvisningen 

Gå till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Tidsbokningen är personlig

Observera att tidsbokningen är personlig. Varje kund ska boka en egen tid. 15 minuter har reser-verats för uträttandet av ärendet.