Namnändringstjänstens tillgänglighet

 

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i Namnändringstjänsten följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1).

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan också kontakta oss per e-post på adressen, [email protected].

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning över tillgängligheten
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

  • Efter att du lagt till en bilaga kan webbläsarens inriktning flyttas till början av sidan. (WCAG-kriteriet 2.4.3)

  • En del av innehållet på ingångssidan finns inte inom det programmerade området som markerar huvudinnehållet, vilket kan försvåra navigeringen på sidan med en skärmläsare (WCAG-kriteriet 1.3.1)

Man strävar efter att åtgärda ovan nämnda problem före utgången av 2023.

 

Hur har vi testat tillgängligheten?

Webbsidans tillgänglighet har regelbundet utvärderats av en tillgänglighetsexpert som skaffats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som en del av planerings- och utvecklingsprocessen.

Tjänsten har bedömts med hjälp av en checklista som grundar sig på WCAG 2.1-anvisningarna. Dessutom har tjänsten testats med enbart tangenter, de vanligaste skärmläsarna (NVDA och Chrome, JAWS och Chrome, VoiceOver och Safari/macOS samt VoiceOver och Safari/iOS) och Windows-kontrastteman.

Webbtjänsten har publicerats den 10.4.2019.

Denna beskrivning har utarbetats 13.11.2023.

Beskrivningen har senast uppdaterats 11.12.2023.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Tillgänglighetskrav-webbsidor