Digi- ja väestötietoviraston Nimenmuutospalvelu -verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Nimenmuutos-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää merkittäviltä osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Voit antaa palautetta Nimenmuutospalvelussa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
  • Verkkopalvelussa on graafisia koriste-elementtejä, joilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Joillakin sivuilla kohdistimen sijainti sivun avautuessa on satunnainen. Nimitiedot luetaan epäloogisessa järjestyksessä. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • Verkkopalvelun sisällön ymmärrettävyys ja toiminnallisuus kärsivät, kun sisältöä suurennetaan. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Verkkopalvelun semanttisessa rakenteessa on epäjohdonmukaisuutta, esimerkiksi linkkejä ja painikkeita käytetään samantyyppisiin toimintoihin. (WCAG 3.2.4)
  • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
  • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti yhdistetty niiden asiayhteyteen, esimerkiksi lomakekenttien lisätiedot ja ohjeet. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  
  • PDF-tiedostot kuiteista eivät ole koodattuja. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.  

Verkkopalvelu on julkaistu 10.4.2019.
Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 22.9.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivust