Hemvistintyg

Du kan beställa ett hemvistintyg om du behöver bevisa din nuvarande bostadsort. Sådana situationer kan vara till exempel för att skaffa parkeringstillstånd, situationer med anknytning till avfallshantering, hobbyer som är bundna till orten eller ansökan om förmåner i anslutning till dem samt att ansöka om eller säga upp en bostad.

Din nya adress gäller från och med den dag du anmäler som flyttningsdatum i flyttningsanmälan. Observera att det kan dröja innan uppgifterna förs in i befolkningsdatasystemet.

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål. Observera att du via självbetjäningen endast kan beställa ett intyg till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.  

Beställ via självbetjäningen

Följande uppgifter anges i intyget när du beställer ett standardintyg via självbetjäningen. Ett standardintyg innebär att intyget alltid innehåller samma uppgifter och valfria uppgifter: 

 • Namn
 • Födelsedatum (eller personbeteckning)
 • Stadigvarande adress
 • Hemkommun

På intyget syns också en tillfällig adress, om den har förts in i befolkningsdatasystemet. Dessutom kan du lägga till en tidigare adress och civilstånd i intyget. 

Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post eller telefon.

Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.

 

Självbetjäning

 • För beställningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Intyget betalas som nätbetalning. Observera att du endast kan beställa utdrag till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.
 • Du kan beställa hemvist- eller födelseintyg till dig själv elektroniskt med ett annat EU-lands elektroniska identifieringsverktyg (eIDAS).
 • Ett intyg som beställts från självbetjäningen för användning i hemlandet är förmånligare och du erhåller det genast elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.
 • Om du behöver ett intyg till en utländsk myndighet skickas intyget per post. Din beställning hanteras inom 2-5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.

 

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Handläggningstid

 • 1 vecka (+ postgången)
 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.

Pris

Självbetjäning 
Du betalar intyget i samband med beställningen.

• Elektroniskt intyg via självbetjäning 12 € / dokument
• Intyg per post via självbetjäning 20 € / dokument
• Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning 34 € / dokument
• Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning 56 € / dokument

E-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket.

• Intyg 23 € / dokument
• Släktutredning 35 € / dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 70 € / dokument
• Manuellt uppgjort intyg 70 € / dokument
• EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas intyget 14 € / dokument
• Apostille-intyg 36 € / dokument

Leverans av intyg

Självbetjäning:

När du beställer intyg från självbetjäningen för en finländsk aktör

 • skickas det som ett elektroniskt PDF-dokument. Du kan ladda ner intyget från självbetjäningens flik Egna intyg direkt efter betalningen. Intyget kan laddas ner från självbetjäningen i 24 timmar.
 • Intyget skickas också till dina Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk före beställningen.
 • Dokumentet undertecknas inte och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg.
 • Intyg som beställts från självbetjäningen skickas inte per post eller krypterad e-post.

 

När du beställer intyg från självbetjäningen för en utländsk aktör

 • skickas det per post till din hemadress. Intyget har då stämpel och underskrift. Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Din beställning behandlas inom 2–5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.
 • Om du bor utomlands får du de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som post till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet.

 

Beställningen har gjorts per e-post eller telefon:

Intyget skickas till dina Suomi.fi-meddelanden, som krypterad e-post till din e-postadress eller per post. Du kan själv välja leveranssätt när du gör beställningen.

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

 • mån-fre 9-15

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • Intyg ur befolkningsdatasystemet
 • hemvistintyg
 • födelseintyg
 • levnadsintyg
 • äktenskapsintyg
 • civilståndsintyg
 • invånarförteckningar
 • släktutredning

Finlands invånarantal 5 630 892