Hoppa till innehåll

Vi gör det smidigare att uträtta ärenden: Vi betjänar per telefon fram till klockan tre

Utgivningsdatum 2.10.2023 12.34 | Publicerad på svenska 2.10.2023 kl. 13.05
Pressmeddelande

Från och med oktober är telefontjänsten för personkunder och organisationer öppen måndag till fredag kl. 9–15. Via de riksomfattande servicenumren kan du få rådgivning, beställa intyg eller vid behov boka en besökstid till ett serviceställe. Förmyndarverksamhetens chatt ger också rådgivning i intressebevakningsärenden under längre öppettider än tidigare, vardagar kl. 9–15.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) vill svara på kundbehovet och därför förlängs telefonservicetiden vardagar från klockan tolv till femton. Under sommaren testade man att förlänga telefontjänstens öppettider för personkunder med tre timmar på måndagar. Försöket visade att vid sidan av e-tjänsten är telefonen är en viktig servicekanal för kunderna och att den förlängda öppettiden minskar kötiden under andra dagar. Även i lagstiftningsreformen om ämbetsverkens öppettider konstateras bland annat att ämbetsverkets öppettider ska motsvara kundernas behov och myndighetens anträffbarhet per telefon ska tryggas. Även telefontjänsten för organisationer är öppen en timme tidigare, vardagar kl. 9–15.

"Med längre öppettider för telefonservicen kan vi betjäna kunderna smidigare än i nuläget", säger Heidi Rantatulkkila, direktör för enheten för personkunder. "Vårt mål är att det ska vara lätt att uträtta ärenden hos oss. I fortsättningen uträttas en allt större del av ärendena på nätet. Per telefon stöder vi särskilt dem som inte e-tjänsten är en naturlig kanal för."


Det är lätt att uträtta ärenden på nätet, servicespecifik rådgivning fås per telefon

Många av ämbetsverkets ärenden kan skötas på egen hand på nätet när som helst på dygnet. Till exempel i den elektroniska tjänsten Intyg (länk) kan du enkelt beställa bland annat levnads- eller hemvistintyg. Alternativt kan intygen beställas per telefon dagtid. 
De flesta ärenden kräver inte ett personligt besök på MDB:s serviceställe. I ärenden som kräver ett personligt besök rekommenderar vi att du bokar tid på förhand antingen på nätet eller genom att ringa tjänsten i fråga.
På MDB:s serviceställen på olika håll i Finland får man råd i olika ärenden genom att köa. Dessutom kan handlingar lämnas till serviceställena. Egentlig servicespecifik rådgivning fås genom att ringa till något av de 13 riksomfattande servicenumren. Till exempel på numret för Förmyndarskap och intressebevakning får du bland annat information om förordnande av intressebevakning och fastställande av intressebevakningsfullmakt. I intressebevakningsärenden får du också rådgivning i förmyndarverksamhetens chatt under längre öppettider vardagar kl. 9–15.


Telefontjänst för personkunder 

Via de riksomfattande servicenumren kan du få rådgivning, beställa intyg eller vid behov boka en besökstid till ett serviceställe påvardagar kl. 9–15. Se telefonnumren och beskrivningarna av tjänsten på vår webbplats

  •  Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift.
  • I telefontjänsten kan vi inte svara på förfrågningar om behandlingen av ett enskilt ärende. Du kan kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden  på vår webbplats. Dessutom kan du följa behandlingen av den egna flyttanmälan på sidan Suomi.fi  Personuppgifter

 

Telefontjänst för organisationer

Kundtjänst för organisationer ger råd och hjälp med anknytning till alla våra tjänster som är orienterad för organisationer på vardagar kl. 9–15 på finska, svenska och engelska. 
Kontakta oss per telefon, tel. 0295 53 5115 (mån–fre kl. 9–15)


Medborgarrådgivningen 


Medborgarrådgivningen betjänar vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15 i ärendena nedan och hjälper dig att hitta rätt myndighetstjänst i Finland. 

  • Suomi.fi-tjänster, tfn 0295 000. Hjälp med att använda Suomi.fi-tjänsterna.
  • Medborgarcertifikat och elektronisk identitet, tfn 0600 9 6160 (lna/mta). Stöd för användning av certifikattjänster.