Hoppa till innehåll

Veckan för digital säkerhet uppmuntrar till inlärning och utveckling av digital säkerhet

Utgivningsdatum 7.10.2020 9.53 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 11.36
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar den nationella veckan för digital säkerhet 26.-30.10.2020 som en del av EU-områdets cybersäkerhetsmånad. Under temaveckan uppmuntrar vi alla organisationer och deras anställda att använda en timme till att lära sig om och utveckla den digitala säkerheten.

Använd en timme för digital säkerhet!

Den digitala säkerheten berör oss alla, men det är ändå inte det vi främst tänker på mitt i brådskan på arbetet. Därför vill vi under veckan för digital säkerhet lyfta fram detta viktiga tema på skärmarna på arbetsplatserna runt om i Finland.

Vi utmanar organisationerna och deras anställda att använda en arbetstimme till att främja digital säkerhet under veckan för digital säkerhet. Timmen kan användas för att tillägna sig färdigheter i digital säkerhet till exempel inom programmet för veckan för digital säkerhet, genom att avlägga Digiturvallinen elämä -utbildningar eller genom att spela mobilspelet Digiturvallinen elämä, som vi publicerar på finska innan temaveckan inleds. Spelet utkommer också på svenska senare.

Säker hantering av lösenord är en av de viktigaste färdigheterna inom digital säkerhet, både på arbetet och på fritiden. Onsdagen den 28 oktober 2020 firar vi den nationella lösenordsdagen och uppmuntrar var och en att ta i bruk lösenord eller lösenmeningar av hög kvalitet. Tillsammans med Cybersäkerhetscentret publicerar vi praktiska anvisningar och enkla tips som hjälper var och en att hantera sina lösenord på ett säkert sätt.

Program från olika delområden inom digital säkerhet

Under veckan för digital säkerhet ordnar vi ett mångsidigt program från fältet för digital säkerhet även för organisationernas ledning samt för experter inom ICT och digital säkerhet. Två dagliga livesändningar på webben utlovas, bland annat en genomgång av resultaten från den färska digitala säkerhetsbarometern, expertgäster, illustrerande caseberättelser från olika delområden inom digital säkerhet samt live-hackning.

Temaveckan kulminerar fredagen den 30 oktober i sändningen ”Veckan för digital säkerhet svarar”, dit vi önskar få frågor på förhand via vår webbplats och sociala medier. Du kan fråga oss vad som helst om organisationernas digitala säkerhet, utvecklingen av digital säkerhet eller bästa praxis – experterna i vårt samarbetsnätverk svarar. Skicka din fråga på webblanketten eller i sociala medier med hashtaggen #Digiturvaviikko.

Veckan för digital säkerhet ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannens byrå, Säkerhetskommittén och FISC ry. Mer information om veckan för digital säkerhet, veckans program och anvisningar för deltagande finns på vår webbplats: dvv.fi/digiturvaviikko.

Tilläggsuppgifter:

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tlf. 0295 535 120

JUDO-projekt VAHTI digital säkerhet