Hoppa till innehåll

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas i april – läs anvisningarna

28.3.2019 9.42
Pressmeddelande

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas i april/ vecka xx. Förnyelsen gör det tydligare att skapa och administrera fullmakter samt att utveckla massfunktioner. Den förnyade tjänsten orsakar inga åtgärder för dem som redan tagit tjänsten i bruk.

I samband med förnyelsen har flera egenskaper som kommit fram i användbarhetstester och kundresponser skapats. ”Dessutom kommer tjänsten att få egenskaper som betjänar särskilt de professionella användarna, såsom möjligheten att hantera flera fullmakter samt sök- och sorteringsmöjligheter med olika kriterier”, berättar produktägaren Mika Havusela.

Förnyelsen kräver inga åtgärder av dem som använder fullmaktstjänsten. Man behöver inte göra några ändringar i de fullmakter som gjorts i tjänsten på grund av förnyelsen.

Startvyn blir tydligare – impulsmeddelanden om ändringar

Fullmakternas startvy har gjorts tydligare på basis av iakttagelser i användbarhetstesterna. Fullmakter som ska behandlas har grupperats till höger. Behandlingen av fullmakter underlättas också av impulsmeddelanden. 

Bytet av roller blir tydligare i det nya användargränssnittet. Termen rollbyte ersätts med alternativen Uträtta ärenden för ett företag eller ett firmanamn och Uträtta ärenden för en person. Egna knappar har även skapats för att ge respektive begära fullmakt.

Sökningen har också utvecklats. Fullmakter kan sökas på namn, FO-nummer, personbeteckning men även enligt fullmaktstyp eller fullmaktens specifikation. Listan kan omordnas enligt tid eller alfabetiskt.

Vägen att skapa fullmakter förnyas – lättare att behandla fel

Vägen att skapa fullmakter har delats in i nya steg och till vissa delar har ordningen även ändrats. Fullmaktens giltighet och specifikation har skiljts åt som egna steg.

Fullmaktsärenden kan i det nya användargränssnittet ordnas alfabetiskt och enligt kategorier.

I tjänsten har även felanmälan förbättrats. Fel visas om det finns överlappningar eller andra konflikter i skapandet av fullmakter. En felanmälan ger en lista på konflikterna, föreslår en lösning och gör det möjligt att korrigera felen direkt efter felanmälan.

Massfunktionerna betjänar de professionella användarna

Ett syfte med förnyelsen har varit att underlätta de professionella användarnas arbete. I det nya användargränssnittet kan listorna omordnas enligt tid eller alfabetiskt. Dessutom kan man med sökfunktionerna söka till exempel alla anställda som har en viss fullmaktstyp eller en fullmakt enligt en viss specifikation. 

I det nya användargränssnittet kan man behandla flera fullmakter samtidigt. I fortsättningen kan man exempelvis skapa, återkalla eller kopiera flera fullmakter åt gången.

 


Startvyn blir tydligare.