Hyppää sisältöön

Valtuudet-palvelun käyttöliittymä uudistuu huhtikuussa – tutustu ohjeisiin

Julkaisuajankohta 28.3.2019 9.42
Tiedote

Valtuudet-palvelun käyttöliittymä uudistuu huhtikuussa. Uudistus selkeyttää valtuuksien luontia ja hallinnointia sekä kehittää massatoiminnallisuuksia. Uudistus ei aiheuta toimenpiteitä palvelun jo käyttöönottaneille.

Uudistuksessa on toteutettu useita käytettävyystestauksissa ja asiakaspalautteissa esiin tulleita ominaisuuksia. ”Lisäksi palveluun tulee erityisesti ammattilaiskäyttäjiä paremmin palvelevia ominaisuuksia, kuten useamman valtuuden käsittely sekä haku- ja lajittelumahdollisuudet eri kriteerein”, kertoo tuoteomistaja Mika Havusela.

Valtuuspalvelun käyttäjiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. Palveluun tehtyihin valtuuksiin ei tarvitse tehdä uudistuksen vuoksi muutoksia.

Tutustu uuden käyttöliittymän ohjeisiin

Uudistettuun käyttöliittymään on tuotettu keskeisimmät ohjeet.  Myöhemmin palveluun tehdään myös video-opastuksia.

Ohjeessa näkyvät heräteilmoitukset päättymässä olevista valtuutuksista eivät vielä ole mukana huhtikuussa käyttöönotettavassa käyttöliittymässä.  

Aloitusnäkymää selkeytetty – muutoksista heräteilmoitukset

Valtuuksien aloitusnäkymää on selkeytetty käytettävyystestissä tehtyjen huomioiden pohjalta. Käsiteltävät valtuudet on ryhmitelty oikealle. Valtuuksien käsittelyä helpottavat myös heräteilmoitukset. 

Roolinvaihto tuodaan uudessa käyttöliittymässä selkeämmin esiin. Roolinvaihtotermi korvataan vaihtoehdoilla Asioi yrityksen tai toiminimen puolesta tai Asioi henkilön puolesta. Myös valtuuden antaminen ja pyytäminen on eroteltu omiksi painikkeikseen.

Lisäksi hakua on kehitetty. Valtuuksia voi hakea nimen, y-tunnuksen, henkilötunnuksen lisäksi myös valtuustyyppien tai valtuuksien tarkenteiden perusteella. Listan järjestystä voi vaihtaa aika- tai aakkosjärjestykseen.


Valtuudet-palvelun aloitusnäkymää on ryhmitelty helppokäyttöisemmäksi


Valtuuden luonti uudistuu – virheiden käsittely helpottuu

Myös valtuuden luonnin vaiheita on eritelty uudella tavalla ja järjestystä on osin muutettu. Valtuuden voimassaolo ja tarkenne on eroteltu omiksi vaiheikseen.

Valtuusasiat voidaan uudessa käyttöliittymässä järjestää aakkosjärjestykseen ja kategorioittan.

Palvelussa on parannettu myös virheilmoitusta, jos valtuuksien luonnissa huomataan päällekkäisyyksiä tai muita ristiriitaisuuksia. Virheilmoitus listaa ristiriitaisuudet, ehdottaa niihin ratkaisua ja mahdollistaa virheiden korjaamisen suoraan virheilmoituksesta.

Massatoiminnallisuudet palvelevat ammattikäyttäjiä

Uudistuksen yksi tavoite on ollut helpottaa ammattikäyttäjien työtä. Uudessa käyttöliittymässä listojen järjestystä voi muuttaa aika- ja aakkosjärjestykseen. Lisäksi hakutoiminnallisuuksilla voidaan hakea vaikkapa kaikkia työntekijöitä, joilla on tietyn valtuustyypin tai tarkenteen mukainen valtuutus. 

Uudessa käyttöliittymässä voi käsitellä useampaa valtuutta kerrallaan. Esimerkiksi jatkossa voi luoda, mitätöidä tai kopioida useamman valtuuden kerralla.