Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

Utgivningsdatum 25.5.2018 10.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning. Befolkningsregistercentralens experter hjälper också andra organisationer inom statsförvaltningen med att producera datasäkra e-tjänster.

EU:s allmänna dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen bygger på den befintliga personuppgiftslagstiftningen som Befolkningsregistercentralen har följt bland annat i upprätthållandet av befolkningsdatasystemet.

– Dataskyddet är utgångspunkten för all utveckling av Befolkningsregistercentralens tjänster. I och med förordningen fästs också särskild uppmärksamhet vid informationen till medborgarna och samarbetet med avtalspartner som behandlar personuppgifter, berättar Noora Kallio som är ledande jurist och dataskyddsombud vid Befolkningsregistercentralen.

Den registrerade medborgarens rättigheter förblir i huvudsak desamma

Befolkningsregistercentralen behandlar medborgarnas personuppgifter för att kunna producera lagstadgade tjänster som stöder samhällets funktioner. Befolkningsregistercentralen upprätthåller bland annat rösträttsregistret.

EU:s allmänna dataskyddsförordning ger personer mer omfattande rättigheter när det gäller kontrollen över sina egna uppgifter. Alla dessa rättigheter tillämpas däremot inte på Befolkningsregistercentralens lagstadgade tjänster.

– En medborgare har till exempel inte rätt att bli bortglömd i de lagstadgade register Befolkningsregistercentralen upprätthåller eller att få sina uppgifter överförda någon annanstans. Vi satsar på tjänsterna vilket gör att det hela tiden blir enklare att kontrollera sina egna uppgifter via de elektroniska servicekanalerna, berättar Noora Kallio.

Befolkningsregistercentralen erbjuder också informationssäkra elektroniska e-tjänster åt andra organisationer. Via Befolkningsregistercentralens tjänst Suomi.fi kan medborgare till exempel kontrollera sina egna uppgifter i olika myndigheters register. Uppgifterna finns i den myndighets system som ansvarar för registret och visas i Suomi.fi-tjänsten när medborgaren har loggat in i tjänsten med sina bankkoder eller mobilcertifikat. Suomi.fi-identifikation möjliggör stark autentisering i olika e-tjänster.

Tydlig information om behandlingen av personuppgifter

Medborgare erbjuds även fortsättningsvis information om hur personuppgifter behandlas. Befolkningsregistercentralen satsar på att erbjuda tydlig information på sin webbplats, inte bara i form av en dataskyddsbeskrivning.

Befolkningsregistercentralen har publicerat databokslut sedan 2010. Databokslutet innehåller heltäckande information om behandlingen av medborgarnas personuppgifter. Databokslutet för 2017 publiceras försommaren 2018 på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Avtalspartnerna sköter också om medborgarnas dataskydd

Dataskyddsförordningen förutsätter att Befolkningsregistercentralens samarbetspartner också behandlar personuppgifter med omsorg. Dataskyddsfrågor har gåtts igenom med partnerna och avtal har uppdaterats när det kommer till dataskyddet.

– Vi har preciserat våra partners tjänstebeskrivningar, avtal och dataskyddskrav. Vi har också utvecklat dokumentationen av serviceproduktionen och kommer att utveckla den i fortsättningen också, berättar Päivi Pösö som är chef för informationstjänster vid Befolkningsregistercentralen.

Dataskyddet beaktas i all utveckling

Befolkningsregistercentralen utvecklar ständigt e-tjänster för att underlätta när medborgarna ska använda Befolkningsregistercentralens och hela den offentlig förvaltningens tjänster.

– Dataskydd och datasäkerhet är alltid utgångspunkten för medborgartjänsterna. Vi gör fortlöpande dataskyddsbedömningar av bland annat utvecklingen av applikationer, säger direktör Timo Salovaara från Befolkningsregistercentralen.

Dataskyddsförordningen kräver att den personuppgiftsansvarige i vissa situationer gör en konsekvensbedömning avseende dataskyddet. Bedömningen har gjorts till en del av Befolkningsregistercentralens verksamhetsmodell och den första konsekvensbedömningen för Befolkningsdatasystemet gjordes 2017.

Det är ett ständigt jobb att behandla personuppgifter på ett säkert sätt. Befolkningsregistercentralen sköter om medborgarnas uppgifter och erbjuder också bland annat statsförvaltningens organisationer stöd för säker behandling av personuppgifter.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Ledande jurist, dataskyddsombud Noora Kallio, tfn 0295535079, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

Information på finska:

Tietosuoja Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla

Noora Kallion blogi: Väestörekisterikeskus valmistautuu tietosuoja-asetuksen soveltamiseen

Kuuntele podcast: Mitä virkamiehen tulee tietää tietosuojasta?

Väestörekisterikeskuksen Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut