Hoppa till innehåll

Väestörekisterikeskus huolehtii kansalaisten tietosuojasta

25.5.2018 10.00
Tiedote

Väestörekisterikeskus hallinnoi laajoja henkilörekistereitä ja on siksi aina käsitellyt henkilötietoja huolella. Henkilötietojen käsittely Väestörekisterikeskuksessa on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista. Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat auttavat myös muita valtionhallinnon organisaatioita tuottamaan tietoturvallista asiointipalvelua.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on tehty jo voimassaolevan henkilötietolainsäädännön pohjalta, jota Väestörekisterikeskus on noudattanut muun muassa väestötietojärjestelmän ylläpidossa.

– Tietosuoja on lähtökohta kaikelle Väestörekisterikeskuksen palvelujen kehitykselle. Asetuksen myötä kiinnitetään erityistä huomiota myös kansalaisten tiedonsaantiin ja yhteistyöhön henkilötietoja käsittelevien sopimuskumppaneiden kanssa, Väestörekisterikeskuksen tietosuojavastaava ja johtava lakimies Noora Kallio kertoo.

Rekisteröidyn kansalaisen oikeudet pysyvät pääosin ennallaan

Väestörekisterikeskus käsittelee kansalaisten henkilötietoja voidakseen tuottaa lakisääteisiä palveluita, jotka tukevat yhteiskunnan toimintaa. Väestörekisterikeskus pitää yllä muun muassa äänioikeusrekisteriä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus antaa henkilöille laajempia oikeuksia omien tietojensa hallintaan. Kaikki nämä oikeudet  eivät kuitenkaan sovellu Väestörekisterikeskuksen lakisääteisiin palveluihin.  

– Kansalaisella ei esimerkiksi ole oikeutta tulla unohdetuksi Väestörekisterikeskuksen ylläpitämissä lakisääteisissä rekistereissä tai saada tietojaan siirrettyä toisaalle. Panostamme kuitenkin asiointiin eli omien tietojen tarkastelu onnistuu koko ajan paremmin sähköisten palvelukanavien kautta, Noora Kallio kertoo.

Väestörekisterikeskus tarjoaa tietoturvallisia, sähköisiä asiointipalveluja myös muiden organisaatioiden käyttöön. Esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-palvelun kautta kansalainen voi tarkastella omia tietojaan eri viranomaisten rekistereissä. Tiedot sijaitsevat rekisteristä vastaavan viranomaisen järjestelmissä ja ne tuodaan kansalaiselle nähtäväksi Suomi.fi-palvelussa, kun hän on kirjautunut palveluun pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.  Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa henkilön vahvan tunnistamisen eri asiointipalveluissa.

Selkeää tietoa henkilötietojen käsittelystä

Kansalaisille tarjotaan jatkossakin tietoa henkilötietojen käsittelystä. Väestörekisterikeskus panostaa tiedon tarjoamiseen verkkosivuillaan selkeässä muodossa, ei pelkästään tietosuojaselosteina.

Väestörekisterikeskus on julkaissut tietotilinpäätöstä vuodesta 2010 alkaen. Tietotilinpäätös sisältää kattavasti tietoa kansalaisten henkilötietojen käsittelystä. Vuoden 2017 tietotilinpäätös julkaistaan alkukesästä 2018 Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla.

Sopimuskumppanit huolehtivat osaltaan kansalaisten tietosuojasta

Tietosuoja-asetus edellyttää, että myös Väestörekisterikeskuksen kumppanit käsittelevät henkilötietoja huolellisesti. Kumppaneiden kanssa on käyty läpi tietosuojakysymyksiä ja sopimukset on päivitetty tietosuojan osalta.

– Olemme täsmentäneet kumppaneidemme palvelukuvauksia, sopimuksia ja tietoturvavaatimuksia. Muutenkin olemme kehittäneet palvelutuotannon dokumentaatiota ja kehitämme sitä jatkossakin, tietopalvelupäällikkö Päivi Pösö Väestörekisterikeskuksesta kertoo.

Tietoasuoja huomioidaan kaikessa kehittämisessä

Väestörekisterikeskus kehittää jatkuvasti sähköisiä palveluja kansalaisten asioinnin helpottamiseksi omaan ja koko julkishallinnon käyttöön.

– Tietosuoja ja tietoturva ovat aina lähtökohtia kansalaisten palveluille. Teemme jatkuvaa tietosuoja-arviointia muun muassa sovelluskehityksessä, sanoo johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta.

Tietosuoja-asetus vaatii rekisterinpitäjää tekemään tietyissä tilanteissa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin. Arviointi on otettu osaksi Väestörekisterikeskuksen toimintamallia ja ensimmäinen vaikutustenarviointi Väestötietojärjestelmään tehtiin vuonna 2017.

Henkilötietojen turvallinen käsittely on jatkuvaa työtä. Väestörekisterikeskus huolehtii kansalaisten tiedoista ja tarjoaa tukea henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn myös muille valtionhallinnon organisaatioille.

Lisätietoa

Väestörekisterikeskus, Johtava lakimies, tietosuojavastaava Noora Kallio, p. 0295535079, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Tietosuoja Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla

Noora Kallion blogi: Väestörekisterikeskus valmistautuu tietosuoja-asetuksen soveltamiseen

Kuuntele podcast: Mitä virkamiehen tulee tietää tietosuojasta?

Väestörekisterikeskuksen Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut