Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralens organisation förnyas 1.1.2017

Utgivningsdatum 20.12.2016 10.33
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen (BRC) tar sin organisationsreform i bruk i början av år 2017. Syftet med reformen är att stötta implementeringen av BRC:s nya strategi.

Befolkningsregistercentralens gällande strategi har uppgjorts för åren 2016–2020. Där ligger fokus särskilt på kunder, digitalisering och mod. I strategin har man definierat BRC:s verksamhetsidé, värderingar och vision samt de strategiska målen och tillvägagångssätten som används för att försöka nå målen.  Strategins huvudsakliga mål beskrivs ur fyra perspektiv: kunder, effekt på samhället, verksamhet och processer samt personal och kompetens.

BRC:s verksamhets leds av överdirektör Lea Krohns som har enhetscheferna och ledningsgruppen till hjälp. Enheterna delas in i verksamhetsområden som gruppcheferna ansvarar för.

Den nya organisationens enheter är: Förvaltning och gemensamma tjänster, Befolkningsdatatjänster, Digitala tjänster och ICT-tjänster.

Enheten Förvaltning och gemensamma tjänster ansvarar för att styra verksamheten och ekonomin, för personal- och kontorstjänster, för kommunikation och för stöd i kundarbetet.

Enheten Befolkningsdatatjänster ansvarar för administrationstjänster för befolkningsdatasystemet, för informationstjänster och för tjänsteutveckling.

Enheten Digitala tjänster ansvarar för att driva igenom programmet för den nationella servicearkitekturen. De ansvarar också för kundtjänst för elektroniska tjänster, administration av tjänster och innehåll samt tjänsteutveckling av de digitala tjänsterna.

Enheten ICT-tjänster ansvarar för produktutveckling, tjänsteproduktionen inom befolkningsdatasystemet, de digitala tjänsterna samt infrastrukturtjänsterna.

Kontaktinformation till enhetschefer och kontaktpersoner hittas på Befolkningsregistercentralens webbplats på adressen www.vrk.fi under punkten Information om BRC.

Befolkningsregistercentralen (BRC) är tillsammans med magistraterna ansvarig för registerföringen inom befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen upprätthåller och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i detta och uppgifternas kvalitet samt den certifierade elektroniska kommunikationen. BRC tillhandahåller befolkningsdatasystemets informationstjänster och certifikattjänster, sköter uppgifter i samband med val och genomför tillsammans med finansministeriet den nationella servicearkitekturen.

Mer information:
Kommunikations- och marknadsföringschef Pirjo Koivunen, [email protected], tfn 0295 535 353.