Hyppää sisältöön

Väestörekisterikeskuksen organisaatio uudistuu 1.1.2017

Julkaisuajankohta 20.12.2016 10.33
Tiedote

Väestörekisterikeskuksessa (VRK) otetaan vuoden 2017 alussa käyttöön uudistettu organisaatio. Uudistuksen tavoitteena on tukea VRK:n uuden strategian toteutusta.

VRK:n voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2016 - 2020. Siinä korostuvat erityisesti asiakkaat, digitalisaatio ja rohkeus. Strategiassa on määritelty VRK:n toiminta-ajatus, arvot ja visio sekä strategiset päämäärät ja keinot, joiden avulla päämääriin pyritään.  Strategian päämääriä hahmotetaan neljän näkökulman kautta: asiakkaat, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminta ja prosessit sekä henkilöstö ja osaaminen.

VRK:n toimintaa johtaa ylijohtaja Lea Krohns apunaan yksiköiden johtajat ja johtoryhmä. Yksiköt jakautuvat toimialueisiin, joiden toiminnasta vastaavat ryhmäpäälliköt.

Uuden organisaation mukaiset yksiköt ovat: Hallinto ja yhteiset palvelut, Väestötietopalvelut, Digitaaliset palvelut ja ICT-Palvelut.

Hallinto ja yhteiset palvelut -yksikkö vastaa toiminnan ja talouden ohjauksesta, henkilöstö- ja virastopalveluista, viestinnästä ja asiakastyön tuesta.

Väestötietopalvelut-yksikkö vastaa väestötietojärjestelmän ylläpitopalveluista, tietopalveluista ja palvelukehityksestä.

Digitaaliset palvelut -yksikkö vastaa kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toteuttamisesta, sähköisten asiointipalveluiden asiakaspalvelusta, palvelujen ja sisällön hallinnasta sekä digitaalisten palvelujen palvelukehityksestä.

ICT-palvelut -yksikkö vastaa tuotannon kehityksestä, väestötietojärjestelmän ja digitaalisten palvelujen palvelutuotannosta sekä infrapalveluista.

Yksiköiden johtajien ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta osoitteessa www.vrk.fi kohdassa Tietoa Väestörekisterikeskuksesta.

Väestörekisterikeskus on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Väestörekisterikeskus tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja, hoitaa vaalitehtäviä sekä toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria.

Lisätietoja:
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Pirjo Koivunen, [email protected], puh. 0295 535 353.