Hoppa till innehåll

Utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänsten för Suomi.fi-meddelanden är redo att tas i bruk – Observera följande!

Utgivningsdatum 30.11.2020 15.16 | Publicerad på svenska 2.12.2020 kl. 7.55
Pressmeddelande

Tjänsten för utskrivning, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden (TKJ) är färdig för ibruktagande och testning. Organisationer som tar i bruk tjänsten kan inleda testningen och produktionsanvändningen 1.12.2020.

TKJ-tjänsten kan endast användas för utskrivning och postande av meddelanden som skickats via Suomi.fi-meddelanden. Användningen av tjänsten förutsätter alltså att organisationen använder Suomi.fi-meddelanden.  
Du kan bekanta dig med anvisningarna för anslutning till Suomi.fi-meddelanden på adressen https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/viestit/kayttoonotto/vaiheet.  

Om er organisation redan använder Suomi.fi-meddelanden kan ni ta i bruk utskrifts-, kuverterings- och postningstjänsten enligt de anvisningar som publicerats i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/viestit/kayttoonotto/tkj-palvelu.

Observera att kundkoden är specifik för faktureringsadressen

I samband med att tjänsten tas i bruk får ni en kundkod som faktureringen grundar sig på av Posti. Kundkoden används både för testning och för att skicka brev. Posti beviljar koden enligt https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/viestit/kayttoonotto/tkj-palvelu.  

Försändelser med kundkod får alltid en separat faktura per försändelse. Fakturan skickas till den faktureringsadress som organisationen uppgett.

Om ni vill att faktureringen av försändelser som går via Suomi.fi-meddelanden ska spridas i er organisation, ska ni ansöka om motsvarande antal kundkoder med faktureringsadress.

Verksamhetsmodellen avviker från den modell som användes tillsammans med Edita så att faktureringsnumret inte längre är kopplat till den servicekod som fastställts för Suomi.fi-meddelanden.

Om er organisation har en kod som beviljats tidigare av Posti och motsvarande avtal inte längre är i kraft, kan även den gamla koden anmälas för aktivering i utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänsten genom samma förfarande. Koden ska dock absolut vara "fri" och inte underkastad någon annans avtal.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationskunder, organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle