Hyppää sisältöön

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu valmis käyttöönotettavaksi – Huomioi nämä asiat!

Julkaisuajankohta 30.11.2020 15.16
Tiedote

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu (TKJ-palvelu) on valmistunut käyttöönotettavaksi ja testattavaksi. Palvelua käyttöönottavat organisaatiot voivat aloittaa testaamisen ja tuotantokäytön 1.12.2020.

TKJ-palvelua voi käyttää vain niiden viestien tulostukseen ja postitukseen, jotka on lähetetty Suomi.fi-viestien kautta. Palvelun käyttö siis edellyttää, että organisaatiolla on käytössään Suomi.fi-viestit.  Suomi.fi-viesteihin liittymisen ohjeeseen voit tutustua osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/vaiheet.

Jos organisaationne käyttää jo Suomi.fi-viestejä, voitte ottaa käyttöönne tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun Suomi.fi-palveluhallinnassa julkaistujen ohjeiden mukaisesti: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/tkj-palvelu.

Huomaa, että asiakastunnus on laskutusosoitekohtainen

TKJ-palvelun käyttöönoton yhteydessä saatte Postilta laskutuksen perustana olevan asiakastunnuksen. Asiakastunnusta käytetään sekä testaamiseen että varsinaiseen kirjepostin lähettämiseen. Posti myöntää tunnuksen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/tkj-palvelu -sivulla kerrotulla tavalla.

Asiakastunnuksella lähetyistä lähetyksistä tulee aina lähetyskohtaisesti erillinen lasku. Lasku toimitetaan organisaation ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Jos haluatte Suomi.fi-viestien kautta kulkevien lähetysten laskutuksen menevän organisaatiossanne hajautetusti, teidän tulee hakea vastaava määrä asiakastunnuksia laskutusosoitteineen.

Toimintamalli poikkeaa Editan kanssa käytössä olleesta mallista siten, että laskutustunnus ei enää kytkeydy Suomi.fi-viesteihin määriteltyyn palvelutunnukseen.

Jos organisaatiollanne on Postin aiemmin myöntämä tunnus eikä sitä vastaava sopimus enää ole voimassa, myös vanhan tunnuksen voi ilmoittaa samalla yllämainitulla menettelyllä aktivoitavaksi TKJ-käyttöön. Tunnuksen on kuitenkin oltava ehdottomasti ”vapaa” eikä toisen käytössä olevan sopimuksen alainen.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, Organisaatioiden asiakaspalvelu, organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle