Hoppa till innehåll

Tre VAHTI-utmärkelser delades ut på seminariet om digital säkerhet

Utgivningsdatum 12.12.2023 14.29 | Publicerad på svenska 20.12.2023 kl. 10.39
Pressmeddelande

Mottagarna av VAHTI-utmärkelserna offentliggjordes på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas seminarium om digital säkerhet den 12 december 2023. VAHTI-utmärkelsen beviljas personer eller organisationer som särskilt förtjänstfullt har utvecklat den digitala säkerheten. Utmärkelserna delades ut till Helsingforsregionens trafik (HRT), Enter ry och Timo Laitinen.

Helsingforsregionens trafik (HRT)

Helsingforsregionens trafik har under det senaste året flera gånger utsatts för omfattande överbelastningsattacker. HRT har öppet berättat om attackerna i medierna samt under Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas vecka för digital säkerhet (se inspelningen på finska). Med sin öppenhet har HRT på ett förtjänstfullt sätt hjälpt andra aktörer att få en lägesbild och förbereda sig på motsvarande attacker.

Enter ry

Enter ry grundades 1997 och är en förening för äldre som är intresserade av informations- och kommunikationsteknik. Föreningen hjälper äldre att använda informationsteknik och stärker den digitala delaktigheten. Föreningen erbjuder utbildningar och digitalt stöd och har med hjälp av det på ett förtjänstfullt sätt främjat äldre personers kompetens inom olika delområden av digital säkerhet, bland annat informationssäkerheten.

Timo Laitinen

Timo Laitinen har varit generaldirektör för Statskontoret 2008–2023. Han har på ett förtjänstfullt sätt främjat säkerhetens olika delområden i Statskontorets verksamhet och verksamheten för intressentgrupper i större utsträckning. Under Laitinens period som generaldirektör har Statskontorets ledning och experter aktivt deltagit bland annat i de årliga Taisto-övningarna och i HAUS utbildningsprogram Kyberturvaaja.

Utmärkelserna beviljades av VAHTI-ledningsgruppen och juryn bestod av VAHTI-sekretariatet. VAHTI-ledningsgruppen gratulerar varmt alla som fått utmärkelser och uppmuntrar till fortsatt utmärkt och viktigt arbete.

Vad är VAHTI?

VAHTI-nätverket sammanför ledningen för de organisationer som ansvarar för utvecklandet och styrningen av den digitala säkerheten samt de sakkunniga som ansvarar för den digitala säkerheten. Tillsammans arbetar vi för ett smidigare och mer tryggt digitalt samhälle.

VAHTI består av

  • ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen
  • ett omfattande nätverk av experter på digital säkerhet i VAHTI-arbetsgrupperna
  • nätverket av ansvarspersoner för datasäkerheten inom statsförvaltningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för VAHTI-verksamheten.

Utmärkelserna delades ut på det årliga seminariet om digital säkerhet (tidigare VAHTI-dagen), som nu ordnades för 26:e gången. Seminariets teman var beredskap och artificiell intelligens. Se inspelningen på finska

Länkar

Se inspelningen från seminariet om digital säkerhet, där VAHTI-utmärkelserna delades ut (på finska)

Läs mer om VAHTI-nätverket

Mer information

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 120

VAHTI digital säkerhet