Hoppa till innehåll

Testmaterialtjänsten som stöd för testningen – nu med personbeteckning i ny form och uppgift om sättet att identifiera en utländsk person

Utgivningsdatum 28.11.2022 13.46 | Publicerad på svenska 2.12.2022 kl. 15.41
Pressmeddelande

Testmaterialtjänsten erbjuder material motsvarande en medelstor stad om personer, fastigheter och företag. Med materialet testar du din ärendeprocess på ett datasäkert sätt från början till slut.

Testmaterialtjänsten hämtar uppgifter från befolknings-, företags- och fastighetsdatasystemen samt handelsregistret till ett ställe. Testpersonerna hämtas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas system, testföretagen hämtas från Patent- och registerstyrelsens system och testfastigheterna hämtas från Lantmäteriverkets system.

Testmaterialtjänstens täckning utvidgas

Näst ger vi i fråga om testpersonerna stöd i tjänsten för personbeteckningar i ny form, identifieringskoder för personer samt uppgifter om sättet att identifiera en utländsk person. Fastighetsmaterialet utvidgas avsevärt till att omfatta fastigheter motsvarande en medelstor finsk stad.

I början av 2023 tar vi också bort inloggningen för att titta på materialet, vilket underlättar drifttagningen som kan skötas med självbetjäning. Före det får du användarnamn till Testmaterialtjänsten genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen eller Lantmäteriverket.

Länkar och kontaktuppgifter

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle