Hoppa till innehåll

Tekniken i befolkningsdatasystemet förnyas

Utgivningsdatum 9.6.2021 15.59 | Publicerad på svenska 9.6.2021 kl. 16.02
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förnyar tekniken i befolkningsdatasystemet (BDS). Syftet med reformen är att trygga kontinuiteten i BDS livscykel och ersätta BDS-applikationer och -gränssnitt som genomförts med GEN-teknologi med REST/JSON-teknologi. Reformarbetet pågår i flera år.

Förnyelsearbetet påverkar inte e-tjänsterna och kräver inga åtgärder av våra kunder.

De första gränssnitten som förnyas är de s.k. Anmäl själv-funktionerna, tjänsten som används för att registrera blockering av flyttanmälan samt ändringsdatatjänsten. Det finns över hundra BDS-program som ska ersättas. 

Anmäl själv-tjänsten. Till befolkningsdatasystemet kan man själv anmäla tilltalsnamn, yrke, modersmål, kontaktspråk och e-postadress samt lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter och utträda ur religionssamfund. 

Blockera flyttanmälan-tjänsten. Genom att registrera blockerande av flyttningsanmälan kan man förhindra ändringar i BDS adressuppgifter som görs med flyttanmälan till exempel i situationer där en person misstänker att hans eller hennes personuppgifter har läckt ut och att de kan missbrukas.  

Ändringsdatatjänsten är en uppdateringstjänst för den offentliga förvaltningens register som förnyas från en tjänst i satsform till en BDS-ändringsgränssnittstjänst. Via den förmedlas samma datagrupper i befolkningsdatasystemet och datainnehållet som i den nuvarande ändringsdatatjänsten. Nytt är en flexibel uppdateringsrytm och därmed en bättre uppdatering av uppgifterna. Det är möjligt att söka uppdateringar i den rytm som kunden själv väljer. 

Tjänsten är tillgänglig för statliga och kommunala myndigheter.  


Befolkningsdatasystemet i ett nötskal

  • Befolkningsdatasystemet är ett riksomfattande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. 
  • Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt, lägenheter och fastigheter. 
  • BDS-uppgifterna används inom hela samhällets informationsförsörjning, till exempel inom den offentliga förvaltningen, anordnandet av val, beskattningen och justitieförvaltningen samt i forskning och statistikföring. 
  • Även företag och sammanslutningar kan använda uppgifter i BDS.

Mer information:

Utvecklingschef Kaj Välimäki fram till 20.6.2021
Projektchef Tuija Leivo-Rintakorpi fr.o.m. 21.6.2021
Vår e-post är i formen [email protected]
 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat