Hoppa till innehåll

Suomi.fi fyllde 20 år:
Suomi.fi:s vision har gått från tryckta Medborgarens handbok till en nationell digital infrastruktur

Utgivningsdatum 12.12.2022 13.06 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 13.39
Pressmeddelande

Att göra vardagen smidigare i olika livshändelser har varit en hjärtefråga för Suomi.fi, som fyllt 20 år. Under årens lopp har det vid sidan av innehållet kompletterats med digitala tjänster som underlättar uträttandet av ärenden. Numera är Suomi.fi en helhet av stödtjänster för digital ärendehantering som består av 11 olika tjänster.

En webbplats baserad på livssituationer som överskrider den offentliga förvaltningens organisationsgränser var en gång i tiden revolutionerande. Suomi.fi var den kända "luckan" där det lönade sig att börja utreda ärenden om man inte visste till vilket ämbetsverk ärendet tillhörde.

Nyttiga länkar listades från Utsjoki till Hangö 

Föregångaren till Suomi.fi var den 400-sidiga Medborgarens handbok. Innehållsförteckningen i handboken påminde redan i stor utsträckning om strukturen i instruktionerna i Suomi.fi. Den senaste teknologin användes redan på 90-talet. Handboken kunde också läsas som en "hyperbok" på CD-rom, på diskett och i Telmo-tjänsten.

Hyperlänkar var också en modern teknik på den tiden. I Suomi.fi:s anvisningar fanns länkar till alla tjänster inom den offentliga förvaltningen och de finländska kommunerna från Utsjoki till Hangö. Det tog tre månader för tre tjänstemän att kontrollera och komplettera länkarna i hela landet – sedan måste rundan inledas på nytt.  

Numera beskrivs den offentliga förvaltningens och kommunernas serviceuppgifter decentraliserat i Suomi.fi-servicedatalagret, där uppgifterna utnyttjas via olika gränssnitt i olika tjänster. 

För en smidig vardag  

Det är visionen att stöda människorna i deras vardag som bidrar till utvecklandet av Suomi.fi-webbtjänsten: Från att få barn till att bli självständig och övergå till arbetslivet, från närståendevård och intressebevakning till en närståendes död, från företagsplanering, tillväxt och internationalisering till ägarbyte. 

En bunt nya händelser har tagits med, såsom dataintrång och corona. 

Som en del av Finlands digitala infrastruktur

Suomi.fi-familjen erbjuder gemensamma digitala tjänster till organisationer. Med Suomi.fi kan de i sina tjänster erbjuda datasäkra meddelanden, uträttande av ärenden för en annan person, betalningar, servicekarta samt datasäker dataöverföring mellan organisationer. 

För att utveckla tjänsterna har det publicerats kvalitetsverktyg, testmaterial och verktyg för att utveckla samverkan mellan ordlistor, kodsystem och datamodeller. 

Suomi.fi har blivit en central del av Finlands nationella digitala infrastruktur, som också väcker internationellt intresse. Tjänstemän som ansvarar för och utvecklar digitala tjänster, politiker samt representanter för företag och internationella organisationer runt om i världen besöker Suomi.fi-tjänsterna.


Suomi.fi 20 år


I ett nötskal

  • Suomi.fi-familjen omfattar Identifikation, Meddelanden, Fullmakter, Betalningar, Kartor, Suomi.fi-servicedatalagret, Testmaterialtjänsten, Kvalitetsverktyg, Informationsleden, Öppen data, Interoperabilitetsplattformen. 
  • De populäraste Suomi.fi-tjänsterna är Identifikation (200 miljoner ärendehändelser 2021), Fullmakter (över 30 miljoner elektroniska fullmakter från användare sedan 2017) och Meddelanden (nästan en miljon användare). 
  • Den första Suomi.fi-webbtjänsten publicerades den 1 april 2002. Under årens lopp har den offentliga förvaltningens separata digitala tjänster (t.ex. Katso, Yritys-Suomi, Handbok för uträttande av ärenden, Medborgarkontot) integrerats i den enhetliga Suomi.fi-familjen. 
  • Suomi.fi-tjänsterna förnyades i det nationella Servicearkitekturprogrammet 2014–2016. Lagen om förvaltningens elektroniska tjänster trädde i kraft 2016.
  • På 2020-talet ökar och utvidgas användningen av Suomi.fi. Utvecklingen av nya tjänster och nya sätt att utnyttja dem fortsätter i snabb takt. 

Tilläggsuppgifter

•    Jani Ruuskanen, ledande specialsakkunnig, 0295 535 031, [email protected]
•    Terhi Tuokkola, ledande sakkunnig, 0295 535 097, [email protected]