Hoppa till innehåll

Suomi.fi:s välkändhet har ökat med 9 procent sedan 2021

Utgivningsdatum 19.2.2024 10.11 | Publicerad på svenska 19.2.2024 kl. 10.12
Pressmeddelande

Suomi.fi:s välkändhet är så mycket som 88 procent enligt enkäten som genomfördes i oktober 2023.

Välkändheten har ökat med 9 procent jämfört med den föregående undersökningen år 2021.

Tillfredsställelsen med användningen av Suomi.fi-tjänsterna har också ökat. Man upplever att det är lätt att ge och använda fullmakter. Man upplever att det är lätt och säkert att ta emot viktiga meddelanden. Dessutom anser de som har svarat på enkäten att Suomi.fi-webbtjänsten på ett omfattande sätt innehåller nyttig och mångsidig information för att hantera olika ärenden och livssituationer.

Undersökningen om Suomi.fi:s välkändhet genomfördes i oktober 2023 och besvarades av 1 000 medborgare och 902 beslutsfattare i små och medelstora företag. 

Undersökningen om Suomi.fi:s välkändhet genomförs vartannat år. I undersökningen reder man ut hur välkänt varumärket Suomi.fi är samt hur nöjda medborgarna och små och medelstora företag är med Suomi.fi-tjänsterna.