Hyppää sisältöön

Suomi.fin tunnettuus on kasvanut 9 prosentilla vuodesta 2021

Julkaisuajankohta 19.2.2024 10.11
Tiedote

Suomi.fin tunnettuus on lokakuussa 2023 tehdyn kyselyn mukaan 88 prosenttia.

Tunnettuus on kasvanut 9 %:lla vuonna 2021 toteutettuun edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Myös tyytyväisyys Suomi.fi-palveluihin on kasvanut

Myös tyytyväisyys Suomi.fi-palvelujen käyttöön on kasvanut. Valtuuksien antaminen ja käyttäminen koetaan helpoksi. Tärkeiden viestien vastaanottaminen koetaan nopeaksi ja turvalliseksi. Lisäksi kyselyyn vastanneiden mielestä Suomi.fi-verkkopalvelusta löytyy kattavasti hyödyllistä ja monipuolista tietoa eri asioiden ja elämäntilanteiden hoitoon.

Tunnettuustutkimukseen osallistui tuhat kansalaista ja noin 900 yrityspäättäjää

Suomi.fin tunnettuustutkimus tehtiin lokakuussa 2023 ja siihen vastasi 1 000 kansalaista ja 902 pk-yrityksen päättäjää.

Suomi.fin tunnettuustutkimus tehdään joka toinen vuosi. Tutkimuksessa selvitetään Suomi.fi-brändin tunnettuutta sekä tyytyväisyyttä Suomi.fi-palveluihin kansalaisten ja pk-yritysten keskuudessa.