Hoppa till innehåll

Suomi.fi-meddelanden kan nu tas i bruk även i MinSkatt – du får notifikationer från MinSkatt och andra myndighetsmeddelanden elektroniskt

Utgivningsdatum 1.3.2023 10.51
Pressmeddelande

Suomi.fi-meddelanden kan nu tas i bruk i MinSkatt. När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden senast den 16 mars får du redan i vår information till din e-post genast när din förhandsifyllda skattedeklaration finns i MinSkatt. Dessutom får du i fortsättningen även meddelanden från andra myndigheter elektroniskt i stället för som papperspost.

När du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden kommer skattedeklarationer, brev och beslut inte längre hem i pappersform – allt finns alltid i MinSkatt.   

Gör en liten ekogärning – aktivera Suomi.fi-meddelanden 

Utöver Skatteförvaltningen får du i fortsättningen elektroniska meddelanden till Suomi.fi-meddelanden från alla de myndigheter och kommuner som använder Suomi.fi-meddelanden i sina egna tjänster. Du får också meddelanden till Suomi.fi-applikationen om du har laddat ner den till din mobiltelefon.

I Suomi.fi kan du kontrollera alla organisationer och tjänster som skickar Suomi.fi-meddelanden. Målet är att allt fler myndigheter skickar sina meddelanden via Suomi.fi-meddelanden. 

Användningen av tjänsten Meddelanden är alltså samtidigt en liten och enkel ekogärning. På så sätt sparar du naturen från den belastning som tryckningen och transporten av papperspost orsakar. 

Nytt: ta i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt 

Du kan ta i bruk Suomi.fi-meddelanden genom att identifiera dig i Suomi.fi-meddelanden och välja att kommunicera elektroniskt med myndigheterna i inställningarna. Om du vill ändra kommunikationssättet till papperspost så kan du enkelt ändra inställningarna.

Nu kan tjänsten Meddelanden också tas i bruk via MinSkatt på fliken Kontakt. Närmare anvisningar finns på vero.fi och i MinSkatt.

Suomi.fi-webbtjänsten produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt är ett resultat av den gemensamma utvecklingen som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen utfört. Det är också ett exempel på myndighetssamarbete vars syfte är att underlätta kundernas verksamhet och främja elektronisk ärendehantering.  


Mer information: