Hoppa till innehåll

Suomi.fi-informationsleden uppdateras och det blir enklare att börja använda den – Docker-anslutningsserver (Sidecar) tillgänglig fr.o.m. 22.2.

Utgivningsdatum 16.2.2021 13.00 | Publicerad på svenska 16.2.2021 kl. 13.45
Pressmeddelande

Suomi.fi-informationsleden kommer snart att få ett nytt, högt önskat anslutningsserveralternativ. Docker-containrad anslutningsserver svarar mot såväl lätta som tunga användarbehov och gör det möjligt att dra nytta av molnmiljöns egenskaper. De färdiga produktionsversionerna av installationspaketen kan laddas ner gratis från och med den 22 februari.

Vad är en containrad anslutningsserver?

Att tillämpa den allmänna Docker-teknologin för anslutningsservern (Sidecar) är ett nytt tillägg till de gamla anslutningsalternativen i Suomi.fi -informationsleden. Programvarans kod komprimeras och betingelser packas i en container, varmed man inte behöver bry sig om programvarornas inbördes beroenden inte behöver. 

I informationsleden innebär det att det inte längre är nödvändigt att använda en separat plattformsserver och att Docker-containern kan köras på vilken Linux-plattform som helst.

Vilken är nyttan med dylik anslutningsserver?

En containrad anslutningsserver är ett bra alternativ för en organisation som redan tillämpar containerteknologi  i sina övriga tjänster. Med hjälp av den kan man enkelt börja använda Informationsleden genom att installera en anslutningsserver till exempel på samma plattform som organisationens e-tjänst. Denna anslutningsserver kan placeras i en datasal eller ett moln.

Molnmiljöerna medför många fördelar, till exempel färdiga funktioner och verktyg för servicens feltolerans och datasäkerhet. Dessutom är det lätt att öka kapaciteten för en anslutningsserver som installerats i moln.

Hur börja använda den containrade anslutningsservern?

Vi har utvecklat flera installationspaket med olika funktioner, bland vilka du kan välja det som bäst passar din organisations behov. Installationspaketen kan laddas ner kostnadsfritt från NIIS Docker Hub.  De slutliga produktionsversionerna tillgängliga 22 februari 2021.

Vi erbjuder vi en omfattande dokumentation som finns på GitHub (på engelska). för att stödja införandet och underhållet. I GitHub hittar du bland annat beskrivningar av installationspaket samt anvisningar för installation, definition och tekniskt underhåll av anslutningsservern. Anvisningarna och exemplen finns på Kubernetes AWS- molnplattform. Även Suomi.fi-serviceadministrationen kommer att få anvisningar om praxis för informationsleden.

Informationsleden vidareutvecklas

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utveckling av Informationsleden. Informationsleden bygger på programvaran X-Road®, som ständigt utvecklas vidare av Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

Den containrade anslutningsservern som utvecklats tillsammans med NIIS kommer i den fortsatta utvecklingen att få möjlighet att automatiskt skala kapacitetsbehovet, vilket förbättrar dess kostnadseffektivitet. På så sätt anpassar sig anslutningsservern efter den plötsligt växande användningen av sig själv.

Under våren kommer vi också att publicera anvisningar om praktiska kommandon och kommandoserier som underlättar ibruktagandet och administrationen av anslutningsservern.

Kontaktinformation

Om du har frågor om anslutningsservern kontakta oss per e-post: [email protected]

Läs mer

Presentation av Suomi.fi-informationsleden 
X-Road®-bloggserien av NIIS (på engelska)

Tiedote - Organisaatioasiakkaat