Hoppa till innehåll

Skötseln av skatteärenden ännu mera flexibel tack vare Suomi.fi-tjänsten

Utgivningsdatum 13.11.2018 10.48
Pressmeddelande

Meddelande om den förhandsifyllda skattedeklarationen kommer nästa år till tjänsten Meddelanden genast när deklarationen finns i tjänsten MinSkatt. Medborgarna kan i fortsättningen också ge en annan person fullmakt att sköta sina skatteärenden. Under hösten har många företag utnyttjat Suomi.fi-fullmakter för att ge sina bokföringsbyråer befogenheter att sköta skattedeklarationer och lönemeddelanden. I takt med att myndigheter som är viktiga för medborgarna och företagen börjar använda Suomi.fi-tjänsterna, börjar nyttan med tjänsterna bli konkret också för Suomi.fi-tjänsternas användare.

Man räknar med att antalet användare av Suomi.fi-tjänster kommer att öka kraftigt när Skattestyrelsens tjänst MinSkatt börjar använda Suomi.fi-tjänster. I år gjordes redan 63 procent av skattekortsändringarna via webben och 60 procent av dem som kompletterade sin förhandsifyllda skattedeklaration gjorde detta elektroniskt. Det verkar alltså som att medborgarna är intresserade av att övergå till e-tjänster.

I den medborgarinfo som Skattestyrelsen i november skickat till sammanlagt 3,2 miljoner adresser finns information om Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter. Därtill presenterar Skattestyrelsens och FPA:s innehållsmarknadsföring familjen Korhonen, som bor på Facebook och som använder Suomi.fi-tjänsten.

Meddelande om skattedeklarationen kommer nu till Suomi.fi-meddelanden – Naturen och skattebetalarna tackar och tar emot

Och varför skulle inte medborgarna börja använda e-tjänster? Det är praktiskt, flexibelt och gör det möjligt att uträtta skatteärenden oberoende av tid och plats. Framförallt om man använder Suomi.fi-applikationen. Meddelandet om att det i MinSkatt finns nya uppgifter om dina skatteärenden kan du läsa till exempel när du solar dig på Las Palmas stränder.

Också snabbheten är till nytta. Du behöver inte vänta på skattedeklarationen, eftersom tjänsten Meddelanden skickar ett meddelande till e-posten genast när deklarationen finns i MinSkatt. Att posta alla finländares skattedeklarationer räcker flera veckor. Du har som tjänstens användare också tid på dig att komplettera deklarationen ända fram till inlämningsdatumet och behöver inte ta tiden för att den ska komma fram via post i beaktande.

Också naturen tackar när användningen av papperspost minskar. I nuläget skickar Skattestyrelsen ungefär 20 miljoner brev årligen. När medborgarna börjar använda den offentliga förvaltningens gemensamma e-tjänst, innebär detta också en kostnadsbesparing för skattebetalarna.

Meddelande om skattedeklaration fås nästa år till tjänsten Meddelanden och den e-postadress användaren uppgett, om man börjar använda tjänsten senast i februari. Efter detta kommer det ett meddelande till Suomi.fi-meddelanden alltid när det kommer nya uppgifter om skatteärenden till MinSkatt, till exempel ett skattekort eller en skattedeklaration.

Smidigare att sköta skatteärenden å någon annans vägnar med hjälp av Suomi.fi-fullmakter

Också tjänsten Fullmakter har under november månad tagits i bruk i Skattestyrelsens tjänster och inkomstregistret. Även om inkomstregistret öppnar i inledningen av 2019, har man redan sen början av november kunnat ge befogenheter att uträtta ärenden. Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten i slutet av 2019.

I tjänsten Suomi.fi-fullmakter har man gjort många förbättringar som underlättar när företag och bokföringsbyråer ska uträtta ärenden, och man fortsätter att utveckla tjänsten under 2019. Den som uträttar ärenden för ett företag behöver inte längre ansöka om skilda koder utan kan identifiera sig i Skatteförvaltningens tjänster med sina egna personliga identifieringsverktyg. Personens rättigheter att uträtta ärenden för företagets del säkerställs med hjälp av tjänsten Fullmakter. Företag och bokföringsbyråer kan också begränsa sina beviljade fullmakter inom organisationen till att omfatta enskilda anställda.

I tjänsten Fullmakter kan en medborgare i fortsättningen ge någon annan befogenheter att uträtta sina skatteärenden i MinSkatt. Då behöver skattepost inte längre hämtas hemma hos den som gett fullmakten, utan man kan uträtta ärendena på webben.

Man fortsätter att utveckla tjänsterna Meddelanden och Fullmakter under 2019.