Hoppa till innehåll

Sibbo kommun och Skatteförvaltningen testar digitala tjänster med hjälp av fiktiva användargrupper – Testmaterialtjänsten innehåller testdata som motsvarar en medelstor stad i Finland

Utgivningsdatum 4.12.2023 11.47 | Publicerad på svenska 4.12.2023 kl. 12.00
Pressmeddelande

Testmaterialtjänsten är en tjänst som ämbetsverken utvecklat tillsammans och som erbjuder högklassigt och säkert testmaterial som stöd för att utveckla digitala tjänster. Testmaterialtjänsten som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder mångsidigt testmaterial för såväl den offentliga förvaltningens som den privata sektorns digitala tjänster.

Testmaterialtjänsten erbjuder högklassigt och säkert testmaterial

Finland digitaliseras i rask takt och såväl den offentliga förvaltningen som den privata sektorn måste utveckla sina digitala tjänster kontinuerligt. Testmaterialtjänsten som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder ett mångsidigt utbud av testdata som motsvarar befolkningen, företagsverksamheten och lokalerna i en stad i Finland.

Testmaterialtjänsten är en simulering av samhället med dess personer, fastigheter och företag samt förhållandena mellan dem.

Sibbo kommun använde Testmaterialtjänsten för att testa olika situationer

I Sibbo kommun har testmaterialtjänsten visat sig vara ett värdefullt verktyg. I Sibbo testades Testmaterialtjänsten för första gången när Suomi.fi-fullmakterna började användas i kommunens ärendetjänst.

– Testmaterialtjänsten hjälpte oss att säkerställa att Sibbos digitala tjänster fungerar korrekt för alla användargrupper. I tjänsten finns så mångsidigt med olika entiteter, det vill säga personer, fastigheter och byggnader med olika händelser att man kan bygga upp mycket olika testkombinationer av dem, berättar Heli Särkikoski, ICT-utvecklingschef i Sibbo kommun, och fortsätter: 

– Med olika testkombinationer kan vi effektivt testa situationer, t.ex. vad som händer när en vårdnadshavare söker en skolplats. Då säkerställer vi att uppgifterna om den minderåriga styrs till rätt plats. Likaså kan vi säkerställa att synligheten av barnets uppgifter begränsas som sig bör om tjänsten har en giltig spärrmarkering.

Myndigheterna samarbetar för att utveckla Testmaterialtjänsten

Janne Suortti är ägare av produkten för kvalitetssäkring vid Skatteförvaltningens produkthanteringsenhet. Skatteförvaltningen har ända från början tillsammans med andra ämbetsverk varit med i utvecklandet av Testmaterialtjänsten. Utöver Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar Patent- och registerstyrelsen samt Lantmäteriverket i utvecklandet av tjänsten. 

– Målet med alliansen som de olika ämbetsverken bildat har varit att underlätta testningen av digitala tjänster och minska den tid och de pengar som går åt till testningen.
Suortti anser dock att det mest värdefulla är att öka samarbetet mellan aktörerna inom alliansen:

– Testmaterialtjänsten har gett upphov till samarbete mellan de olika ämbetsverken. Naturligtvis har alla ämbetsverk egna utvecklingsobjekt och utvecklingsbehov, men ju mer aktörerna kommunicerar sinsemellan, desto bättre. På så sätt undviker man situationer där hjulet måste uppfinnas på nytt.

I Testmaterialtjänsten kan man också utnyttja enskilda testpersoner

Skatteförvaltningen har använt tjänsten i testhelheter för identifiering och fullmakter. Suortti rekommenderar tjänsten särskilt för organisationer som har många anslutningar och behov av mångsidiga testdata.

Särkikoski påpekar att Testmaterialtjänsten bra kan utnyttjas även för enskilda testpersoner. 

– Testmaterialet innebär inte nödvändigtvis en massiv cvc-dump med 500 000 entiteter. Vi kan lika gärna välja en enskild testperson och simulera vad hen gör i en digital tjänst.

Suortti berättar att antalet användare av tjänsten ökar och uppmuntrar allt fler 
att börja använda den:

– Tjänsten har haft många användare och antalet ökar hela tiden. Vi har fått positiv respons särskilt av sjukhus. Det lönar sig att se vilka möjligheter Testmaterialet erbjuder, dvs. bekanta dig bara fördomsfritt med det! 
 

Tilläggsuppgifter

För inloggning får man användarnamnen från den organisation vars testmaterial man vill använda:

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle