Hyppää sisältöön

Sipoon kunta ja Verohallinto testaavat digipalveluita kuvitteellisten käyttäjäryhmien avulla – Testiaineistopalvelussa on testidataa keskisuuren suomalaiskaupungin verran

Julkaisuajankohta 4.12.2023 11.47
Tiedote

Testiaineistopalvelu on virastojen yhteistyössä kehittämä palvelu, joka tarjoaa laadukasta ja turvallista testiaineistoa digitaalisten palvelujen kehittämisen tueksi. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä Testiaineistopalvelu tarjoaa monipuolisesti testiaineistoa niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorinkin digitaalisten asiointipalvelujen käyttöön.

Testiaineistopalvelu tarjoaa laadukasta ja turvallista testiaineistoa

Suomi digitalisoituu vauhdilla, ja niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorinkin on kehitettävä jatkuvasti digitaalisten palvelujensa laatua ja toimivuutta.

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä Testiaineistopalvelu tarjoaa monipuolisen valikoiman testidataa, joka vastaa suomalaisen kaupungin väestöä, yritystoimintaa ja tiloja. Testiaineistopalvelu on siis ikään kuin simulaatio yhteiskunnasta henkilöineen, kiinteistöineen ja yrityksineen sekä niiden välisine suhteineen.

Sipoon kunta käytti Testiaineistopalvelua erilaisten tilanteiden testaamiseen

Sipoon kunnassa Testiaineistopalvelu on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi. Sipoossa Testiaineistopalvelua kokeiltiin ensimmäisen kerran, kun kunnan asiointipalvelussa otettiin käyttöön Suomi.fi-valtuudet.

– Testiaineistopalvelu auttoi meitä varmistamaan, että Sipoon digitaaliset palvelut toimivat oikein kaikille eri käyttäjäryhmille. Palvelusta löytyy niin monipuolisesti erilaisia entiteettejä, eli henkilöitä, kiinteistöjä ja rakennuksia, joilla on erilaisia tapahtumia, että niistä pystyy rakentamaan hyvin erilaisia testiyhdistelmiä, Sipoon kunnan ICT-kehittämispäällikkö Heli Särkikoski kertoo ja jatkaa: 

– Erilaisten testiyhdelmien avulla voimme tehokkaasti testata tilanteita, kuten mitä tapahtuu, kun huoltaja hakee koulupaikkaa. Tällöin varmistamme, että huollettavan henkilön tiedot ohjautuvat oikeaan paikkaan. Samoin voimme varmistaa, että jos lapsella on voimassa oleva turvakielto, palvelu rajoittaa hänen tietojensa näkyvyyttä asianmukaisesti.

Virastot yhteistyössä Testiaineistopalvelun kehittämisessä

Janne Suortti toimii Verohallinnon tuotehallintayksikössä laadunvarmistustuotteen tuoteomistajana. Verohallinto on ollut alusta asti mukana Testiaineistopalvelun kehittämisessä muiden virastojen kanssa. Verohallinnon ja Digi- ja väestötietoviraston lisäksi palvelun kehittämisessä ovat mukana Patentti- ja rekisterihallitus sekä Maanmittauslaitos. 

– Eri virastojen muodostaman allianssin tavoitteena on ollut helpottaa digitaalisten palvelujen testausta ja vähentää siihen kuluvaa aikaa ja rahaa.
Suortti pitää arvokkaimpana kuitenkin allianssiin kuuluvien toimijoiden välisen yhteistyön lisääntymistä:

– Testiaineistopalvelu on synnyttänyt yhteistyötä eri virastojen välillä. Tietenkin joka virastolla on omat kehityskohteet ja kehitystarpeensa, mutta mitä enemmän toimijat kommunikoivat keskenään, sen parempi. Näin vältetään tilanteita, joissa pyörä joudutaan keksimään uudelleen.

Testiaineistopalvelussa voi hyödyntää myös yksittäisiä testihenkilöitä

Verohallinnossa palvelua on käytetty tunnistautumisen ja valtuuksien testauskokonaisuuksissa. Suortti suosittelee palvelua erityisesti organisaatioille, joilla on paljon liittymiä ja tarvetta monipuoliselle testidatalle.

Särkikoski huomauttaa, että Testiaineistopalvelua voi hyvin hyödyntää hyvin myös yksittäisten testihenkilöiden tasolla. 

– Testiaineisto ei välttämättä tarkoita massiivista 500 000 entiteetin cvc-dumppia. Voimme yhtä hyvin valita yksittäisen testihenkilön ja simuloida hänen toimintaansa digitaalisessa palvelussa.

Suortti kertoo palvelun käyttäjien määrän olevan kasvussa ja rohkaisee yhä uusia 
käyttäjiä palvelun piiriin:

– Käyttäjiä on ollut palvelulla paljon ja määrä kasvaa koko ajan. Erityisesti sairaaloilta on saatu positiivista palautetta. Kannattaakin rohkeasti katsoa Testiaineiston tarjoamat mahdollisuudet läpi, eli ennakkoluulottomasti vain tutustumaan siihen! 

Lisätietoa

Jos tarvitset tunnukset Testiaineistopalveluun, voit olla yhteydessä

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle