Hoppa till innehåll

Servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Björneborg flyttar i december

Utgivningsdatum 4.12.2023 13.03
Pressmeddelande

Servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Björneborg flyttar i december 2023.

Från och med den 18 december 2023 verkar vi på statens gemensamma serviceställe i Porin Leijona på adressen Yrjönkatu 6, 28100 Björneborg.  

Vi betjänar på den gamla adressen fram till den 8 december 2023.  

Avvikelser i öppettiderna i december

På grund av flytten är vår kundtjänst stängd från den 11 till den 15 december 2023.

Vigslar som redan reserverats förrättas från den 14 till den 15 december på det gamla servicestället (adress: Pohjoisranta 11 E).

Oftast går det att uträtta ärenden utan besök på servicestället

Största delen av ärendena kräver inget besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas via elektroniska servicekanaler eller via telefontjänsten. 

Dessa kanaler betjänar normalt, och flytten av servicestället i Björneborg påverkar inte deras betjäningstider.

Om ditt ärende förutsätter ett besök på vårt serviceställe, rekommenderar vi att du bokar tid för att undvika köande.

Boka tid >>

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok

Servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Björneborg betjänar enligt följande:

  • Den sista servicedagen före flytten: fredag den 8 december 2023 (adress: Pohjoisranta 11 E).
  • Vår kundtjänst är stängd från den 11 till den 15 december 2023
  • Vi betjänar i de nya lokalerna i Porin Leijona (adress: Yrjönkatu 6):
    • med tidsbokning från och med tisdag den 19 december
    • utan tidsbokning från och med torsdag den 21 december

Flytten av Björneborgs serviceställe och inrättandet av statens gemensamma serviceställen är en del av förnyelsen av statens service- och lokalnät. Målet med projektet är att under 2020-talet samla de statliga myndigheternas kundservice vid personligt besök till gemensamma serviceställen. Samtidigt effektiviseras statens lokalanvändning när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.