Hoppa till innehåll

Säker digitalisering är kontinuerlig beredskap och testning – Utvecklingsprojektet JUDO för digital säkerhet fortsätter fram till år 2023

3.7.2020 9.55 | Publicerad på svenska 10.7.2020 kl. 16.05
Pressmeddelande

Satsningar på digital säkerhet innebär i hög grad beredskap för framtida utmaningar och störningar. Projektet JUDO inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper organisationerna inom den offentliga förvaltningen att förbättra sin digitala säkerhet i initialskedet. Förlängningen av projektet som inleddes förra året har nu säkerställts fram till år 2023.

De sakkunniga på digital säkerhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i JUDO-projektet samlat ett omfattande nätverk vars mål är att främja den digitala säkerheten på samhällets olika nivåer.

"Varje organisation måste ständigt utveckla och testa sin förmåga till digital säkerhet så att hanteringen av oundvikliga problemsituationer blir så smidig och behärskad som möjligt. Vi främjar vårt samhälles digitala säkerhetsförmåga genom ett omfattande samarbete", berättar JUDO-projektets ledare Erja Kinnunen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

JUDO-projektet utvecklar den digitala säkerheten i allt större utsträckning

Statsrådet fattade i april ett principbeslut där man fastställde sex principer för utvecklingen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. För att genomföra principerna har det utarbetats en verkställighetsplan som koordineras av finansministeriet. JUDO-projektet inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verkställer för sin del denna plan och styr organisationerna att bättre hantera riskerna med digital säkerhet.

I JUDO-projektet grundas nu nya projekt som pågår fram till slutet av år 2023 för att täcka följande utvecklingshelheter för digital säkerhet:

  • riskhantering för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen
  • kommunernas gemensamma tjänster för främjande av den digitala säkerheten
  • utveckling av medborgarnas och personalens kunnande
  • sakkunnigtjänster inom digital säkerhet
  • skydd av offentliga förvaltningens digitala infrastruktur
  • säkerheten hos autonoma och lärande system

”Hoten mot den digitala verksamhetsmiljön har ökat betydligt. De nya principerna för att utveckla den digitala säkerheten motsvarar nuläget och styr organisationerna att utveckla sin verksamhet på rätt sätt, så att uppgifterna, tjänsterna och samhällets verksamhet är säkra", säger överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information

Erja Kinnunen, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]

Timo Salovaara, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]

Hankkeet JUDO-projekt digital säkerhet