Hyppää sisältöön

Turvallinen digitalisaatio on jatkuvaa varautumista ja testaamista – Digiturvan kehittämishanke JUDO jatkuu vuoteen 2023 asti

Julkaisuajankohta 3.7.2020 9.55
Tiedote

Digitaaliseen turvallisuuteen panostaminen on paljolti varautumista tulevaisuuden haasteisiin ja häiriöihin. Digi- ja väestötietoviraston vetämä digiturvan kehittämishanke JUDO auttaa julkisen hallinnon organisaatioita parantamaan digitaalista turvallisuuttaan etupainotteisesti. Viime vuonna käynnistetyn hankkeen jatko on nyt varmistunut vuoteen 2023 asti.

Digi- ja väestötietoviraston digiturva-asiantuntijat ovat koonneet JUDO-hankkeessa laajan verkoston, jonka tavoitteena on edistää digitaalista turvallisuutta yhteiskunnan eri tasoilla.

”Jokaisen organisaation täytyy jatkuvasti kehittää ja testata digitaalisen turvallisuuden kyvykkyyttään, jotta väistämättömien ongelmatilanteiden hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja hallittua. Edistämme yhteiskuntamme digiturvakyvykkyyttä laajalla yhteistyöllä”, kertoo JUDO-hankkeen vetäjä Erja Kinnunen Digi- ja väestötietovirastosta.

JUDO-hanke kehittää digiturvaa entistä laajemmin

Valtioneuvosto teki huhtikuussa periaatepäätöksen, jossa määritettiin kuusi periaatetta julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämiselle. Periaatteiden toteuttamiseksi on laadittu valtiovarainministeriön koordinoima toimeenpanosuunnitelma. Digi- ja väestötietoviraston JUDO-hanke toteuttaa osaltaan tätä suunnitelmaa ja ohjaa organisaatioita hallitsemaan paremmin digiturvan riskejä.

JUDO-hankkeeseen perustetaan nyt uusia, vuoden 2023 loppuun asti kestäviä projekteja kattamaan seuraavia digiturvan kehittämiskokonaisuuksia:

  • julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden riskien hallinta
  • kuntien yhteiset, digitaalista turvallisuutta edistävät palvelut
  • kansalaisten ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut
  • julkisen hallinnon digitaalisen infrastruktuurin suojaaminen
  • autonomisten ja oppivien järjestelmien turvallisuus

”Digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuvat uhat ovat kasvaneet merkittävästi. Uudet periaatteet digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi vastaavat nykyhetkeä ja ohjaavat organisaatioita kehittämään toimintaansa oikealla tavalla, jotta tiedot, palvelut ja yhteiskunnan toiminta ovat turvassa”, sanoo ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta.

Lisätiedot 

Erja Kinnunen, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected]
Timo Salovaara, ylijohtaja, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected]

Hankkeet JUDO-hanke digiturva