Hoppa till innehåll

Posti Messaging Oy har valts till leverantör av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden

Utgivningsdatum 7.10.2020 9.01
Pressmeddelande

Posti Messaging Oy har valts till leverantör av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden. Under våren 2020 upphandlade Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst för Suomi.fi-meddelanden.

Med hjälp av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten vill man göra det så enkelt som möjligt för organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden att skicka meddelanden (såsom beslut, meddelanden och andra dokument). Organisationerna behöver inte längre separat upphandla papperspostningen eller administrera en skild postningstjänst.

Organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden kan skicka meddelanden till medborgarna enkelt på en gång med hjälp av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten oavsett om mottagaren använder Suomi.fi-meddelanden eller vill få meddelandena som pappersbrev.

"Nu ska vi tillsammans med Posti Messaging Oy göra tjänsten färdig att tas i bruk för våra kunder. Målet är att de organisationer inom den offentliga förvaltningen som använder Suomi.fi-meddelanden ska kunna ta i bruk utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten i oktober–november 2020. Enligt nuvarande bedömning kan organisationerna börja ansluta sig till den nya tjänsten redan i hösten 2020 innan tjänsten tas i bruk", bedömer utvecklingschef Maria Juka-Lahdenperä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

”Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en mycket viktig kund för Posti Messaging Oy. Vi vill satsa på ett sömlöst samarbete mellan våra organisationer för att producera en förstklassig utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst för hela offentliga sektorn i Finland via tjänsten Suomi.fi-meddelanden", säger direktör Nina Hedberg vid Posti Messaging Oy. "Den mest högklassiga utskriftsproduktionen i Finland säkerställer att meddelanden kommer fram i pappersform i de fall där mottagaren ännu inte har tagit i bruk den elektroniska servicekanalen", fortsätter hon.

Vem kan använda tjänsten?

Utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden kan användas endast för att skriva ut, kuvertera och dela ut meddelanden som har skickats till Suomi.fi-meddelanden från en offentlig organisation. Om en användarorganisation har andra behov av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänster ska de själva ordna dem.

Om en organisation som använder Suomi.fi-meddelanden redan tidigare själv har upphandlat motsvarande tjänst är det också möjligt att ansluta ifrågavarande leverantör som en utskrifts-, kuverterings- och utdelningsleverantör för tjänsten Meddelanden vid sidan av den tjänst som nu har upphandlats. I sådana fall rekommenderar vi att man kontaktar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på adressen viestit-kayttoonot[at]dvv.fi.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar detaljerade uppgifter om tidtabellen för ibruktagandet av tjänsten senare i oktober 2020.

Mer information

Frågor om upphandlingen:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Specialsakkunnig Juha Kontkanen, tfn 0295 535 063
Specialsakkunnig Pirre Korhonen, tfn 0295 535 004
E-post i formatet: fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Posti Messaging Oy
Posti MediaDesk, tfn 020 452 3366, viestinta[at]posti.com
Head of Document Management Nina Hedberg, tfn 050 348 0306, nina.hedberg[at]posti.com

Frågor om att ta i bruk tjänsten:
viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat