Hoppa till innehåll

Organisationerna måste i god tid förbereda sig på att ta i bruk de nya personbeteckningarna

Utgivningsdatum 25.11.2022 14.36 | Publicerad på svenska 2.12.2022 kl. 15.31
Pressmeddelande

Drifttagningen av personbeteckningarna enligt en ny modell förbereds vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De nya skiljetecknen säkerställer att personbeteckningarna är tillräckliga i framtiden. Alla organisationer som använder personbeteckningar i sina system ska i god tid förbereda sig på förändringarna.

I den nuvarande modellen finns det ett begränsat antal personbeteckningar per dag och vissa dagar är beteckningarna nära att ta slut. Den 1 januari 2023 träder en förordning kraft som gör det möjligt att ta i bruk de nya skiljetecknen och säkerställer att personbeteckningarna är tillräckliga i framtiden.

Genom förordningen blir skiljetecknet som ingår i personbeteckningen också en individualiserande del av beteckningen, dvs. personbeteckningarna kan i fortsättningen endast särskiljas från varandra genom olika skiljetecken.

Uppskattad tidtabell för idrifttagning av de nya markörerna: våren 2024

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter dock att bevilja personbeteckningar enligt den nuvarande modellen så länge de räcker. Myndigheten uppskattar för tillfället att de nya skiljetecknen för personbeteckningar ges för första gången i april 2024.

Uppskattningen av tidtabellen för att ta i bruk de nya skiljetecknen grundar sig på den genomsnittliga mängden beviljade personbeteckningar 2016–2021 och på en uppskattning av framtida behov. Om behovet av personbeteckningar ökar till exempel till följd av arbetsrelaterad invandring kan de nya skiljetecknen tas i bruk redan tidigare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar uppskattningen varje månad och den uppskattade tidpunkten för ibruktagandet finns på webbplatsen dvv.fi.

De nya skiljetecknen i personbeteckningen

Efter att man börjat använda de nya skiljetecknen är personbeteckningen inte längre unik utan skiljetecken. Tidigare har man i systemen kunnat låta bli att beakta skiljetecknet, men efter att vi tagit i bruk de nya skiljetecknen kan man inte längre göra så.

Till exempel för fiktiva personbeteckningar 100190-999P eller 100190Y999P kan skiljetecknet vara det enda som skiljer dem åt. Personbeteckningens skiljetecken blir ett betydande kännetecken först när de nya skiljetecknen tas i bruk.

Efter reformen är skiljetecknet

  • För personer födda 2000 eller senare nuvarande bokstäverna A och nya B, C, D, E, F.
  • För personer födda på 1900-talet det nuvarande bindestrecket (-) eller de nya bokstäverna Y, X, W, V, U.
  • Det nuvarande plustecknet (+) för personer födda på 1800-talet, inga nya skiljetecken.

Inga ändringar sker i de befintliga personbeteckningarna.

Organisationerna ska säkerställa systemens beredskap att hantera de nya personbeteckningarna

I alla organisationer är det viktigt att säkerställa att de nya personbeteckningarna fungerar i de system där de används.

På webbplatsen dvv.fifinns material för att testa datasystemen. I materialet finns fiktiva testpersoner som har de nya typerna av skiljetecken i personbeteckningarna. Med materialet kan ni testa hur de nya personbeteckningarna fungerar i ert eget system.

Stöd för att säkerställa systemens beredskap

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ser till att personbeteckningen förnyas för de tjänster som myndigheten producerar, såsom befolkningsdatasystemet och Suomi.fi-tjänsterna. Myndighetens tjänster används i stor utsträckning även av andra organisationer. Alla organisationer som använder personbeteckningar i sina system ska i god tid förbereda sig på förändringarna.

Företrädare för organisationer kan kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och få stöd i förberedelserna för att ta i bruk den nya personbeteckningen. Du kan kontakta [email protected] eller i allmänna ärenden som gäller reformen kan du kontakta [email protected]

Ändringen är en del av finansministeriets projekt för att förnya personbeteckningen.

Läs mer om att förnya personbeteckningen


Lagförslag som möjliggör reformer av personbeteckningen och den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Nya skiljemarkörer genomförs, eftersom den har beslutats redan tidigare. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet Hetu-uudistus personbeteckning