Hoppa till innehåll

Nya VAHTI-arbetsgrupper söker lösningar på gemensamma utmaningar inom digital säkerhet

3.9.2020 13.20 | Publicerad på svenska 4.9.2020 kl. 14.41
Pressmeddelande

Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI), som arbetar under Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), tillsätter fem arbetsgrupper för att lösa centrala utmaningar inom digital säkerhet som identifierats av experter och ledningsgrupper.

De nya VAHTI-arbetsgrupperna har som uppgift att söka konkreta lösningar på utmaningarna inom digital säkerhet genom sektorsövergripande samarbete. Arbetsgrupperna kan till exempel erbjuda den offentliga förvaltningen och dess intressentgrupper modeller för bästa praxis, anvisningar och mallar, andra stöddokument, verktyg och webbutbildningar eller andra metoder för att främja personalens kompetens.

Verksamheten inleddes med ett gemensamt kickoff-evenemang för de fem VAHTI-arbetsgrupperna som MDB ordnade den 27 augusti 2020.

Arbetsgrupperna fokuserar på olika delområden inom digital säkerhet

Arbetsgrupperna söker lösningar för alla delområden inom digital säkerhet. De fem VAHTI-arbetsgrupperna som nu tillsätts är:

  1. Utveckling av riskhantering
  2. Utveckling av verksamhetens kontinuitet och beredskap
  3. Utveckling av digital säkerhet inom ICT-tjänster
  4. Utveckling av dataskydd
  5. Utveckling av kompetens inom digital säkerhet

Varje grupp har en ordförande, en vice ordförande, en expertsekreterare tillsatt av MDB och i genomsnitt 50 experter. Man inleder regelbundna möten som en del av verksamheten för att ge experterna möjlighet att dela med sig av bästa praxis och diskutera konfidentiellt om utmaningar som förtroendenätverket kan hjälp med.

Fortfarande möjligt att anmäla sig

Ett stort intresse visades för VAHTI-arbetsgrupperna under anmälningstiden, och sammanlagt över 170 experter inom den offentliga förvaltningen och näringslivet deltar nu i arbetet. Över 540 experter har redan under början av året anmält sig för att följa VAHTI-verksamheten.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till VAHTI-verksamheten. Du kan delta antingen som följare eller som medlem i en arbetsgrupp.

Mer information om verksamheten och anmälan finns på vår webbplats: dvv.fi/vahti.

Mer information:

VAHTI-generalsekreterare Kimmo Rousku, [email protected], tfn 0295 535 120
Ledande expert Erja Kinnunen, [email protected], tfn 0295 535 230
 

Ruutukaappaus VAHTI-työryhmien virtuaalisesta aloitustilaisuudesta

VAHTI-arbetsgruppernas kickoff-evenemang genomfördes virtuellt som ett Teams-möte. På bilden syns cirka en fjärdedel av deltagarna.

VAHTI digital säkerhet